KUND- & DATADRIVEN MARKNADSFÖRING

På 90 dagar

DIGITAL MARKETING CENTER™ är en naturlig del i varje modern marknadsavdelning

För att bli relevant för dagens krävande kunder krävs en personilig kunddialog. Det kräver att vi har rätt teknik på plats men också att vi har rätt organisation.
Utmaningen är att skapa processer och kompetens som drar den fulla nyttan av ny teknik och förståelsen av mottagaren. Dagens kunder lämnar digitala spår som är möjliga att analysera och följa. Det för med sig att vi för första gången i marknadsföringens historia kan börja mäta mot riktiga affärsresultat istället för indikativa kommunikationsresultat. Det kräver en lärande organisation med ett fokus på att skapa konkreta affärsresultat i mycket större utsträckning än tidigare.

Vi har paketerat all vår kunskap i vårt koncept Digital Marketing Center™.

Du väljer själv om du vill outsourca ett team av oss eller om du vill utveckla din egen organisation.

DMC OUTSOURCING
Hyr in ett team i 6-24 månader

Det här är naturligtvis det snabbaste och enklaste sättet att outsourca helt eller delvis. Customersonly har erfarenhet från att driva en avancerad data driven kunddialog i flera länder och till hundratusentals kunder samtidigt.

DMC COACHING
Utveckla er egen organisation.

Om ni vill genomföra DMC med egna interna resurser så har vi vår coachingtjänst där vi på ett kostnadseffektivt sätt kan förmedla vår erfarenhet. Din personliga coach guidar dig steg för steg h man implementerar en kundcentrisk och datadriven marknadsföring.

1
2
3
4
5
6
1

Ansvarar för insamling, sammanställning och analys av större och komplexa datamängder från interna och externa källor för att skapa insikter för vidare bearbetning i DMC. Identifierar större rörelser i kundsammansättningen baserat på all tillgänglig data. Denna person är också ansvarig för att analysera kundens hela livscykel och modeller för CLV-kalkyler. Han/hon åtar sig även på att förstå och föreslå automatiseringar av olika flöden.

2

Arbetar med att analysera och rapportera insikter för att optimera våra program. Kontinuerligt ta fram hypoteser för kundbeteende baserat på data samt även validera/förkasta dessa. Ska vara nyfiken och gilla att testa, pröva och fela för att hitta den effektivaste lösningen.
Dessutom ansvarar analytikern för att dela analyser och insikter med hela vår organisation.
Analytikern, Marketing Pilot och Content Manager arbetar nära varandra för att granska data, testa hypoteser och skapa förståelse om beteenden i det digitala ekosystemet.
En av analytikerns viktigaste uppgifter är att optimera scoringmodellen som hjälper säljare och kundansvariga att optimera sitt säljarbete.

3

Motparten till våra uppdragsgivare. Ansvarar för att realisera affärsmål och KPI:er samt ansvarar för personalen i DMC. Det viktigaste är att hjälpa våra uppdragsgivare att skapa lönsamma kommunikationsprogram. Det innebär att utvärdera och förbättra föreslagna program. Samtidigt innefattar det ett ansvar för att koordinera och prioritera alla aktivieter som skall genomföras.

4

Huvuduppgift är att se till att våra kommunikationsprogram kodas, distribueras och monitoreras via våra marketing automation verktyg. Lever i gränslandet mellan teknik och design och är duktig och intresserad av webbdesign, användbarhet, interaktion och teknik. Rollen befinner sig på en skala ifrån en mer tekniskt orienterad digital orginalare till en mer affärs- och analysintresserad designer inom primärt digitala kanaler.
Måste vara nyfiken på att hjälpa våra prospekts och kunder att skapa konkreta resultat. Kommer att jobba nära Content Manager och Experience Analyst för att tillsammans realisera kundernas målsättningar.

5

Nyckelperson som tillsammans med våra andra specialistkompetenser genomför våra kommunikationsprogram. Ansvarar för att säkerställa att det skapas rätt content vid rätt tillfälle baserat på data och insikter framtagna tillsammans med de andra rollerna i DMC. Kommer att vara spindeln i nätet som ser till att kommunikationsprogrammen håller högsta klass. Ansvarar taktiskt för att genomföra våra kommunikationsprogram. Rapporterar till programansvariga inom respektive affärsområde. Skapar kompletta program ända från inledande planering till utfall. Specialist i att utveckla innehållet för att nå optimal konvertering.

6

Arbetar på uppdrag av något av våra affärsområden i syfte att genomföra aktiviteter som skapar affärsresultat. Ansvarar för alla program inom sitt affärsområde och fungerar som beställare i DMC. De har också ett operativt ansvar avseende content creation, dvs. att säkerställa att det skapas innehåll ute i organisationen.

DMC™ – hjärtat i den nya marknadsavdelningen

Vår DMC metod adresserar 5 utvecklingsområden och faser som vi går igenom nedan från A till E.

A – Strategi & koncept för kunddialog

Baserat på er beskrivning av kundresan börjar vi med att identifiera strategiska interaktioner där vi tror att vi kan förändra kundens attityder och beteende för att generera affärsresultat.

B– Analys och KPI:er

Att skapa DMC dashboard är en av de viktigaste aktiviteterna.Vi identifierar rätta KPI:er och ser till att du har rätt analysverktyg för att mäta och följa upp affärsresultat i så nära realtid som möjligt. Vi genomför en analys på kunddata där vi kombinerar försäljning, digital trafik, beteenden i alla kanaler och kundattityder för att nå fram till en djuplodande affärsanalys. 

C – Marketing Technology

En kombination av verktyg för att planera, exekvera och analysera alla marknadsaktiviteter kallas på svengelska en marketing stack. Det finns idag över 3500 verktyg och leverantörer i det här segmentet och tillkomsten av nya visar inga tecken på konsolidering eller att sakta ned. Vi hjälper dig att välja komponenter som är anpassade efter era behov.

D – Intelligenta kundprogram

Ny media kräver nya typer av innehåll. Innehåll som kunder inte bara gillar utan även för dem framåt i kundresan. Vi har redan passerat långt bortom förenklade säljtrattar och ser kundinteraktioner som ett pågående flöde av rätt innehåll i rätt tid som vi mäter kontinuerligt.

E – Utbildning

Vi säkerställer att alla inom inom marknadsavdelningen genomgår en utbildning i det nya sättet att arbeta tillsammans med ansvariga från verksamheten.