Marknadsföringen förändras från massmarknadsföring till en social, individbaserad marknadsföring. Det är det centrala. Desperata massmediaföretag och mediabyråer gör sitt bästa för att skapa nya digitala annonsprodukter, men det förtar inte det faktum att vi med ny teknik kan ha en direkt dialog med hundratusentals identifierade kunder via alla kanaler. Det är själva motorn i varje modern marknadsavdelning.

Digital Marketing Center – skapar konkreta affärsresultat och hög ROI

Den praktiska erfarenheten visar att en avancerad digitalisering av marknadsavdelningen leder till ökad försäljning, minskade avhopp och ökad kundnöjdhet. Konsekvenser av  ökad räckvidd och frekvens till en bråkdel av kostnaden jämfört med traditionell digital  marknadsföring.
 
Digital Marketing Center – är en kundfokuserad och datadriven kommunikationsstrategi
DMC – Digital Marketing Center är inte bara en organisatorisk del av den nya marknadsavdelningen, utan även en tydlig metodik som baseras på praktiska erfarenheter av en kundfokuserad och datadriven kommunikation med över en 1 miljon svenska konsumenter.
Digital Marketing Center är en serviceorganisation för era affärsenheter
Målet med ett DMC är helt enkelt att  sälja mer och enkelt hålla igång fler relationer än tidigare varit praktiskt möjligt. Verksamheten beställer program för att nå sina affärsmål. DMC står för ett högteknologiskt och effektivt genomförande. På så sätt drar vi den fulla nyttan av lokalt affärsansvar med effektiviteten i ett centraliserat Digital Marketing Center.
Digital Marketing Center ger era kunder en personifierad kundupplevelse
Idag byggs varumärken genom vad andra kunder säger på nätet. Därför måste vi skapa relevant information och tjänster till våra kunder för att skapa en bättre och lönsammare kundupplevelse.
 
Digital Marketing Center ger dig en lärande och analytisk organisation
Dagens kunder lämnar digitala spår som är möjliga att analysera och följa. Det för med sig att vi för första gången i marknadsföringens historia kan börja mäta mot riktiga affärsresultat istället för indikativa kommunikationsresultat. Vi hjälper dig er att utveckla en lärande organisation med ett fokus på att skapa konkreta affärsresultat. 
 
Digital Marketing Center™ –  Läs mer
DMC Table
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.