• Öka byråns beläggning och lönsamhet.

    Vi hjälper dig att pitcha på stora kunder

3 anledningar att börja jobba med Customersonly.

Öka din beläggning och lönsamhet.

Dagens marknadsföring blir allt mer fragmentiserad, och digitaliseringen leder till en allt högre grad av specialisering. Vi kan hjälpa dig att få flera och större konton som byrå eller för enskilda medarbetare.

Vi utvecklar samarbetet mellan byrå och kund.

Vi agerar mellanhand mellan företag som behöver kommunikationstjänster och konsultföretagen som erbjuder dessa tjänster. Vi är avtalspart till både uppdragsgivare och konsult och sköter, mot en avgift som är transparent, all administration kring uppdraget.

Effektivare pitchar.

Vi administrerar pitchar som ni som byrå väljer att vara med i. Ni får en fastlagd summa för arbetet med pitchen och gör själva presentationen gentemot kund. Om ni får uppdraget tar vi hand om avtalshantering och fakturering. Ni fortsätter att samarbeta nära uppdragsgivaren.

Så här funkar det.

1. Profil

Skapa en profil.

Börja med att skapa ett konto med hjälp av registreringsformuläret. Det kostar inget att registrera sig och du förbinder dig inte till någonting.

2. Ansök

Ansök

Alla uppdrag läggs ut på vår hemsida. Ansök så snart som möjligt.

3. Avtal

Avtalet undertecknas.

Om kunden vill kontraktera dig är det dags att underteckna ett uppdragsavtal. Customersonly är avtalspart till både dig och kunden. För att underlätta undertecknandet av avtalet använder vi eSigning som signeras elektroniskt av alla parter.

4. Uppdraget

Innan du börjar.

Innan du börjar kommer du, av vårt kundteam, att få information om kunden, uppdraget och alla praktiska detaljer. Du kan alltid kontakta vårt servicecenter om du har frågor om ditt avtal, tidrapportering, fakturering, utgifter och betalningar.

5 Faktura

Vi sköter faktureringen.

Du registrerar dina tidrapporter och utgifter. Vi sköter faktureringen.

6. Betalning

Snabbare betalning.

Vi har ett erbjudande som innebär att du till en låg kostnad kan få betalt snabbare.

7. Betyg

Recensioner.

Efter ditt uppdrag får du både du och din uppdragsgivare recensera arbetet. Dina betyg publiceras inte utan används av dig och din uppdragsgivare för att utveckla samarbetet.

8. Fortsättning

Förlängning av uppdrag eller nya uppdrag.

När du har fått ett uppdrag av oss och har avslutat det på ett bra sätt, ökar sannolikheten att vi kan erbjuda dig fler uppdrag.

Sök nya uppdrag eller byråpitchar.

Entries for Registrera uppdrag

Displaying 1 - 3 of 3
Företag Befattning Beskrivning
Stockholms universitet, Stockholm Digital byrå Stockholms universitet har behov av att upphandla Ramavtal för stöd avseende digitalbyråtjänster enligt nedan: Strategisk rådgivning Teknisk rådgivning Analys och beslutsstöd Projektledning och beställarstöd Marknadsföring Framtagning av koncept och användargränssnitt Idé till och produktion av innehåll för digitala kanaler Systemutveckling och drift
Öresundskraft AB Reklambyrå- och PR-tjänster För att möta kundernas krav har vi påbörjat en omfattande förändringsresa. Vi har satt en ny strategisk karta där vi anpassat vår organisation för att möta kunden på kundens arena. I takt med att marknaderna för kommunikationstjänster, energi och bränsle flyter samman kommer kunden erbjudas fler alternativa lösningar till sin energiförsörjning. Kunden får ett större inflytande över energiflödet och utökade möjligheter att enkelt bedöma kostnaderna för och konkurrensutsätta olika alternativ på marknaden. Detta paradigmskifte har vi valt att kalla för ”power to the people”. Vår bransch kommer generera högre kundnytta men även möta en helt ny konkurrenssituation bestående av en del gamla och framförallt flera nya aktörer på marknaden.
Trollhättans kommun   Upphandling av partner för strategisk kommunikation och marknadsföring, såsom varumärkeshantering och större kampanjer.
Företag Befattning Beskrivning
Powered by Gravity Forms Directory
Displaying 1 - 3 of 3