Traditionellt så finns det (fortfarande!) en uppdelning mellan det som kallas “top of funnel” och “bottom of funnel”. Nu när allt fler rätteligen överger synen på kundens livscykel som en linjär tratt som de ska igenom, borde även verktygen som stöttat de olika delarna sammanfogas.

Lite förenklat så finns systemen och verktygen för annonshantering i den övre delen av tratten och CRM/Marketing Automation i den nedre.

En fyndig benämning på den här sammanslagnignen är: MarTech + AdTech = MadTech. Ursprungsman är David Raab och han beskriver sina tankar närmare i ett blogginlägg samt i en intervju hos Terminus.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.