Entries by Michael Gunnarsson

Finansbranschens stora paradigmskifte

Finansbranschen står idag inför ett paradigmskifte utan dess like. Inom 10 år kommer branschen att vara förändrad och ha så många nya spelare så att det är svårt att föreställa sig.. Orsaken ? Som många andra gånger i historien är det teknikutvecklingen som ligger bakom. Andra drivkrafter som påverkar är givetvis regelverksförändringarna (som intuitivt borde […]

, ,

Vem äger kunden.. egentligen?

Den sista tiden, läs 10 åren, inom finansbranschen så har mycket kretsat kring vem som äger kunden. Distributören, plattformen, produktleverantören, valcentralen eller försäkringsbolaget ? Fler och fler kreativa lösningar har uppstått för att säkerställa att just mitt bolag skall äga kunden. För att säkerställa kundägandet så har det upprättats premiecentraler, strikta juridiska dokument och specifika […]