fbpx

Cross-agency-teams – billigare än den traditionella byråmodellen

Därför blir det billigare med cross-agency teams

Det pågår en enorm förändring av byråmodellen. För att citera Marc Pritchard, dynamisk marknadschef Procter & Gamble: ”We are reinventing the agency models to get the best creativity.”
Men faktum är att den nya byråmodellen redan är här – och den är betydligt bättre för både marknadschefer och byråer.

Flera amerikanska studier visar att av företagets toppchefer stannar marknadschefen kortast på sin post. Kraven är enorma och kompetensen som krävs för att vara marknadschef är så bred att den inte längre kan rymmas i en och samma person. Kanske är den viktigaste uppgiften att leda det nya Cross-agency-teamet? För detta krävs en ny roll – den nya byråledaren – som inte kommer från en huvudbyrå utan är neutral och agerar helt på uppdrag av kunden.

Lägre overhead – och exakt rätt resurser

De flesta marknadschefer anser att timpriserna hos byråer måste sänkas, inte minst med tanke på att kostnaden för byrån ligger betydligt högre än inhouse. För att realisera lägre kostnader måste byrån stimuleras att jobba snabbare – samtidigt som uppdragen måste bli längre och mer stabila.
Byråchefens primära uppgift är att säkerställa byrås lönsamhet genom att skapa kundnytta. Men det är lätt att prioritera egen lönsamhet. Istället för att knyta till sig den bästa personen för uppdraget (som inte jobbar på byrån) frestas byråchefen att belägga egen personal vilket leder till lägre kundnytta. När många byråer är inblandade skapas dessutom en enorm overhead av dubblerade roller i form av planners, strateger och projektledning.

Kraftigt reducerade kostnader

Med ett Cross-agency-team kan kostnaderna för overhead, projekt- och produktionsledning kraftigt reduceras. Eftersom ett Cross-agency-team bättre kan dra nytta av ny teknik, är det överlägset den traditionella. Dessutom – exakt rätt resurser gör marknadsföringen mer lönsam.

Läs mer Därför är ett cross-agency-team snabbare

Läs mer Därför blir det bättre med ett cross-agency-team

Vi hjälper dig bygga det optimala teamet

Customersonlys affärsidé är att hjälpa ledande varumärken att hitta det optimala teamet – och rätt tekniklösningar – dessutom kopplat till en kraftfull AI-baserad plattform och de digitala verktyg som marknadschefen behöver. På så sätt vill vi lösa marknadsavdelningens tre största problem – rätt människor, rätt teknik, och gemensamma verktyg som effektiviserar arbetet.

Vi har tillgång till tusentals konsulter

Customersonlys målsättning är att erbjuda tusentals kvalificerade marknadsföringskonsulter – vare sig det gäller kreatörer, redaktörer, analytiker eller systemutvecklare – eller vad som nu behövs i teamet. Marknadschefen lägger ut uppdraget på vår webb och får hjälp att skapa det bästa teamet. Om marknadschefen blir nöjd, skrivs därefter avtal mellan Customersonly och kunden/köparen samt mellan Customersonly och konsulten/byrån.

Låter det intressant? Vill du veta mer om hur Customersonly kan hjälpa just dig och ditt företag? Kontakta oss via formuläret, mejla eller ring enligt nedan.

Kontakta mig – jag vill veta mer!

  • Share this post