Svenska marknads-och byråchefer: Så ser vi på framtidens marknadsföring

På Customersonly ville vi ta reda på om marknadschefer och byråchefer har samma syn på vad som krävs inom modern marknadsföring – vad som fungerar och vad som behöver förbättras respektive förändras. Drar branschens aktörer åt samma håll? Och framför allt – tycker de lika?

Så ser vi på framtidens marknadsföring

Marknadsförings- och reklambyråer lever farligare än någonsin tidigare, främst på grund av den press som deras kunder, marknadscheferna, möter internt.
Dessutom kräver kunderna ofta specialister som byrån inte har. Här kan vi på Customersonly hjälpa byråerna att alltid leverera rätt resurser för rätt projekt.

Byråer måste vara beredda att visa att de förstår transparens och flera discipliner och kan uppnå affärsmål. Modellen har förändrats dramatiskt och kommer att fortsätta att förändras när varumärken förväntar sig mer av sina byråpartners. Byråerna måste kunna svara på vem som köper och varför, vilket innehåll som fungerar och varför, vad som inte fungerar och varför, om målen är korrekta och om strategin ger avkastning på investeringen.

Men på samma sätt som marknadsavdelningen kan vända sig till Customersonly för att hitta rätt team, kan också byrån hitta sina specialister hos oss. Vår ambition är att tillhandahålla den expertis som vanligtvis inte finns på byrån, exempelvis MarTech-experter. Dels för att det inte alltid finns ett behov och därmed beläggning av just den kompetensen, dels för att det inte ligger inom byråns kärnerbjudande.

På Customersonly ser vi fem viktiga egenskaper som krävs för den nya marknadsföringen.

1. Att visa affärsresultat

Det räcker inte längre att ha en cool kampanj. Den viktiga frågan är; hur visar marknadsföringen verklig påverkan? Tidigare definierades framgång av likeability och varumärkeskännedom, men nu vill kunden veta hur marknadsföringen direkt påverkar på sista raden.

2. Att lösa den personifierade kundresan

Byråer måste veta hur man ska samla in, tvätta och använda data för att optimera marknadsföringsstrategin. Utöver kompetensen inom data och analys måste byråerna dessutom ha en djup förståelse av verksamheten och dess strategi. Frågan är bara om kunderna vill släppa ifrån sig datan?

3. Att skapa rätt team

Kreativitet har blivit en hygienfaktor. Varumärken vill först veta om deras byråpartner har en verklig förståelse för verksamheten, branschen och konkurrenterna. Detsamma gäller förmågan att genomföra en kampanj vilket är en självklarhet. Kunden försäkra sig om att byrån förstår verksamheten och kan hjälpa kunden att lösa stora tekniska utmaningar snarare än att börja med att prata idéer för kreativt genomförande.

4. Ett tydligare ledarskap

Flera amerikanska studier visar att av företagets toppchefer stannar marknadschefen kortast på sin post. Kraven är enorma och kompetensen som krävs för att vara marknadschef är så bred att den inte längre kan rymmas i en och samma person. Kanske är den viktigaste uppgiften att leda det nya marknadsteamet? För detta krävs en ny roll – den nya byråledaren – som inte kommer från en huvudbyrå utan är neutral och agerar helt på uppdrag av kunden.

5. Att arbeta på nytt sätt

Byråer har alltid varit duktiga på att ta fram kreativa idéer, men den traditionella byråmodellen stimulerar inte byråer att arbeta snabbare samtidigt som den skapar ett silotänkande. Det som krävs är en mer flexibel organisationsmodell som snabbt kan anpassas till nya behov och ny teknik, det vill säga ett snabbt och agilt arbetssätt som blixtsnabbt kan svara på kundernas behov och beteenden. Liksom ett team som hela tiden är optimerat utifrån uppdragets behov vid varje givet tillfälle.

50 marknadschefer, 50 byråchefer – 50 frågor

Vi ville vi ta reda på om marknadschefer och byråchefer har samma syn på vad som krävs inom modern marknadsföring – vad som fungerar och vad som behöver förbättras respektive förändras. Drar branschens aktörer åt samma håll? Och framför allt – tycker de lika?

Vi skickade ut 50 frågor till en grupp marknads- och byråchefer. Båda grupperna fick svara på exakt samma frågor och i vissa delar är det tydligt att man står ganska så långt ifrån varandra. Nedan har vi valt ut tolv påståenden där vi ser en tydlig diskrepans i svaren. Svarssiffran är en sammanslagning av de två alternativen ”Instämmer helt” samt ”Instämmer delvis”.

Frågebatteri 1: Vilka är byråernas största utmaningar?

”Byråernas arbetssätt är för långsamt och för dyrt”

Marknadschef: 86 %
Byråchef 41: %

”Det är svårt att få betalt för ide´- och innovationsarbete”

Marknadschef: 44 %
Byråchef: 91 %

”Prispressen ökar vilket leder till sämre marginaler”

Marknadschef: 40 %
Byråchef: 85 %

Frågebatteri 2: Vilka är byråernas största tekniska utmaningar?

”Byråerna saknar relevant kunddata för att kunna skapa kundinsikter”

Marknadschef: 75 %
Byråchef: 59 %

”Konkurrensen från teknik-konsulter inom marknadsföring ökar dramatiskt”

Marknadschef: 68 %
Byråchef: 42 %

”Processer och arbetsflöden på byråer är inte anpassade till ett agilt arbetssätt”

Marknadschef: 75 %
Byråchef: 52 %

Frågebatteri 3: Vilka är marknadsavdelningens största utmaningar?

”Att utveckla och stärka varumärket”

Marknadschef: 60 %
Byråchef 81: %

”Tydligare ledarskap genom bättre feedback till byråer och konsulter”

Marknadschef: 63 %
Byråchef 77: %

”Förstå och lyssna till sina kunder och deras kultur”

Marknadschef: 57 %
Byråchef 77: %

Frågebatteri 4: Vilka är marknadsavdelningens största tekniska utmaningar?

”Att skapa nytta genom AI”

Marknadschef: 64 %
Byråchef 46: %

”Utbilda och öka den tekniska kompetensen i organisationen”

Marknadschef: 86 %
Byråchef 67: %

”Utmaningen är inte tekniken – det är att skapa rätt team”

Marknadschef: 82 %
Byråchef: 62 %

Men här är marknadschefer och byråchefer däremot helt överens:

”Byråer måste tydligare visa affärsnytta”

Marknadschef: 92 %
Byråchef: 94 %

”Byråer saknar teknisk kompetens för att realisera teknikdriven marknadsföring”

Marknadschef: 64 %
Byråchef: 66 %

”Marknadsavdelningens största utmaning är att bryta igenom bruset”

Marknadschef: 89 %
Byråchef: 89 %

”Marknadsavdelningens största utmaning är att driva den digitala transformationen”

Marknadschef: 79 %
Byråchef: 79 %

Låter det intressant? Vill du veta mer om hur just din byrå kan hitta specialister via Customersonly? Kontakta oss via formuläret, mejla eller ring enligt nedan.

Martech, Nyheter