Sju frågor du bör ställa dig för att rekrytera ett marknadsteam i superklass.

# 1 Har du människor som brinner för modern marknadsföring?
För att lyckas behöver du människor som vill bli bäst inom sitt område och som alltid lär sig nya saker.

# 2 Samarbete i superklass går inte att skapa på enbart distans
I alla team är pelarna för framgång samarbete, ansvarighet och engagemang. De bästa kreativa cheferna är inspirerande ledare och det är i stort sett omöjligt via enbart Zoom  eller Teams.

# 3 Får ditt team saker gjorda?
Din marknadsföringsstrategi förverkligas av den myriad av marknadsföringsaktiviteter. Bra marknadsföring handlar om bra marknadsföringsutförande.

# 4 Har ditt marknadsföringsteam rätt kompetens?
Marknadsförare använder i genomsnitt mer än 10-30 verktyg för att hantera kampanjer och data. Du måste utbilda ditt team eller anställa topptalanger som är specialister, pushar teamet och höjer produktiviteten.

# 5 Är din marknadsföring tråkig?
I en datadriven marknadsföringsvärld är det svårt att överbetona värdet av kreativitet hos marknadsförare. Kreativitet är inte enbart byråns eller den kreativa avdelningens domän; den måste löpa genom hela marknadsavdelningen.

# 6 Levererar du effektivt dina CMO:s kärnansvar?
Sätt upp mål, definiera och förfina din strategi, leda ett enat, klassens bästa team som arbetar över discipliner och byråer, krossar företagssilor och – i äkta partnerskap – levererar affärsresultat.

# 7 Litar du verkligen på ditt team? Litar de på dig?
Varje marknadsföringskampanj behöver flera funktionella experter för att arbeta tillsammans för att bli framgångsrika. Förtroende är avgörande för ett effektivt team eftersom det ger en känsla av säkerhet. När dina teammedlemmar känner sig trygga med varandra känner de sig bekväma att öppna sig, ta lämpliga risker och avslöja sårbarheter. Detta är utan tvekan den svåraste delen av marknadsföringsprocessen idag.

Martech, Nyheter