Igår berättade jag inledningsvis om vårt koncept Digital Marketing Center™ och för att realisera ett nytt arbetssätt arbetar vi med 5 utvecklingsområden.

A. Identifera strategiska touchpoints och definiera nya kundresan
B. Skapa och analysera affärsmässiga KPI:er och nyckeltal
C. Koppla ihop ert digitala ekosystem, skapa strategisk data och automatisera processer
D. Skapa engagerande innehåll & kommunikationsprogram
E. Skapa rätt kultur och bygga rätt team

Med åren har vi utvecklat ett antal tjänster för att det här ska gå lite enklare och billigare. Ni kanske inte behöver alla tjänster men säkerligen några. Låt mig bara väldigt kortfattat gå in på dessa.
eBook of Customer Needs
Idag har de flesta stora företag genomfört en analys av kundresan. Tillsammans med era kunder hjälper vi er att göra tydliga strategiska val över vilka ”touchpoints” som är viktigast och vilka som ska förbättras eller automatiseras.

DMC Marketing Stack – en fungerande teknisk miljö
Vi är oberoende och representerar inga teknikleverantörer utan vi ser till att skapa det vi kallar en DMC Marketing Stack är ert ett urval tekniklösningar som skapar ett fungerande digitalt eco-system för marknadsavdelningen. Vår Chief Marketing Technologist hjälper er att välja verktyg så att det passar med er systemstruktur men viktigaste är att vi ser till att det börjar fungera.

DMC Data & Automatisering – data är byggstenen
Datadriven marknadsföring bygger värde genom att engagera kunder på ett mer effektivt sätt. Därför är ny data och nya insikter själva byggnadsmaterialet till nya produkter och tjänster. Grundläggande är dock att ni blir duktiga i att identifiera era kunder och prospekt. Där brister det väldigt ofta.

DMC Dashboards – Analysen och KPI:er
Inom datadriven marknadsföring är analysen och lärandet det centrala. Med hjälp av BI och Big Data skapar vi Dashboards för prospektering respektive kunddialog. Men det räcker inte. Vi måste även systematiskt skapa hypoteser och testa oss fram till vad som verkligen förändrar beteende och attityder. Det är en stor kulturförändring.
DMC Content Grid – rätt innehåll och kommunikationsprogram till rätt affärsmål
Att skapa rätt innehåll till rätt kostnad är en stor utmaning idag. Kunderna översvämmas med innehåll som aldrig når ut man talar om ”content shock” DMC Content Grid är vår struktur för att koppla rätt program till respektive affärsmål oavsett kanal.

DMC Academy – rätt medarbetare och rätt kompetens

DMC innebär nya roller i marknadsavdelningen. Därför skräddarsyr vi ett utbildningsprogram för just din organisation. Men det är inte i skolbänken som man lär sig utan genom praktik där vi coachar era medarbetare till att skapa framgång.

Traditionellt så finns det (fortfarande!) en uppdelning mellan det som kallas “top of funnel” och “bottom of funnel”. Nu när allt fler rätteligen överger synen på kundens livscykel som en linjär tratt som de ska igenom, borde även verktygen som stöttat de olika delarna sammanfogas.

Lite förenklat så finns systemen och verktygen för annonshantering i den övre delen av tratten och CRM/Marketing Automation i den nedre.

En fyndig benämning på den här sammanslagnignen är: MarTech + AdTech = MadTech. Ursprungsman är David Raab och han beskriver sina tankar närmare i ett blogginlägg samt i en intervju hos Terminus.

Som följd av att marknaden för Marketing Tech är så dynamisk och föränderlig, skapar framåtlutade marknadschefer sin egen verklighet istället för att vänta på att någon leverantör eller partner ska lösa alla deras problem.

Lite kärleksfullt så kallas dessa lösningar för Frankenstacks  (Se även hashtags på https://twitter.com/hashtag/frankenstack), då de är sammansatta som Frankenstein utifrån ett hopplock av diverse kroppsdelar med väl synliga skruvar och stygn.
Tidigare skulle IT och andra arkitekter sagt att integrationskostnaderna för såna här lösningar överstiger nyttan, men kika på de exempel dessa marknadschefer tar upp och jag lovar att de inte ser verkligheten på samma sätt. Vem skapar affärsnytta och vem bromsar?

Vet inte hur många av er som sett variationer på bilden med tusentals leverantörer av tekniska lösningar inom ett visst område? Den länkade bilden ovan är en känd variant som sammanställts av Scott Brinker på iOn Interactive. Han har gjort ett försök att kategorisera de olika områden som trots allt göms bland alla leverantörer. Är den perfekt? Givetvis inte. Går den att använda? Egentligen inte. Visar den på dynamiken inom området? Jajamän. Visar den hur framtiden kommer att se ut för Martec under vår livstid? Ja.

Ett sätt att börja undersöka marknaden lite mer i detalj är att börja sondera recensionssajter som t ex Trustradius där de sammanställer recensioner från identifierade användare inom olika områden. Även här kan man se komplexiteten i att bara välja VAR man ska börja titta. Under kategorin Marketing så finns det över 50 underkategorier varav Marketing Automation är en.

Det är naturligt att vi misslyckas med saker som är nya för oss och precis som i vanliga livet så pratar vi inte gärna om när vi misslyckas.

En person som öppenhjärtigt berättar om hur de misslyckades med att införa Marketing Automation, är Joby Blume på BrightCarbon som sammafattar upplevelsen i ett antal punkter som alla kan dra erfarenheter av.

Ett annat roligt exempel är upplevelsen från ett kundperspektiv när en av de större leverantörerna inom Marketing Automation inte heller lyckas så där speciellt bra i att använda sina egna verktyg och processer.

Nyligen så avslutades den senaste av den större sammankomsten för marknadsmänniskor inom teknik, MarTech Conf i San Fransisco med över 1200 besökare.

En enklare sammanfattning gjorde av bl a Forbes.

Alla presentationer som hölls finns tillgängliga på Slideshare.

Kanske vi syns på den Europeiska varianten i London i höst?