Content Marketing

Content MARKETING

Ta en kurs och utveckla dina berättelser. Starka berättelser fyller varumärket med innehåll, stärker kommunikationen och gör att människor engageras och kommer ihåg. Genom berättelser formas företagets identitet. När det gäller att skriva innehåll är det stor skillnad mellan copywriter, contentwriter och en UX writer. Här kan du också lära dig använda viktiga verktyg som gör att du enkelt kan distribuera dina berättelser, på webb, i sociala medier, i annonser Genom berättelser skapar vi mening och sammanhang, delar erfarenheter och formar vår identitet.