Customersonly nya modell uppmärksammas av tidningen Resumé

Välkommen, till Customersonly Sveriges största rekryterings- jobb- och utbildningsportal inom marknadsföring och martech.

Customersonly är en ny modell på marknaden som skapar framgångsrika marknadsföringsteam. Vi erbjuder marknadschefer rekrytering som är snabbare, effektivare och billigare.  Vi startade Customersonlys rekryteringstjänst då vi tycker många rekryterare är alldeles för  okunniga om själva hantverket inom modern marknadsföring och martech. 

Men customersonly.com  är så mycket mer. Vi är en hub för svenska marknadsförare. Vi är den största jobbportalen med ca 3000 lediga jobb, vi är en utbildningsportal med ca 200 kurser utvalda för varje jobbkategori. Vi driver en avancerad utveckling inom Job tech för att erbjuda snabbare, billigare och framförallt effektivare rekryteringstjänster.  Vi utvecklar metoder, patent och använder oss av deep tech lösningar för att effektivisera matchningen mellan jobbsökande och jobb

Läs mer om vår rekryteringstjänster här.

Nyheter