• På 90 dagar skapar vi en

    KUND- & DATADRIVEN MARKNADSFÖRING

DIGITAL MARKETING CENTER™ är en naturlig del i varje modern marknadsavdelning

För att bli relevant för dagens krävande kunder krävs en personlig kunddialog. Det kräver att vi har rätt teknik på plats men också att vi har rätt organisation.
Utmaningen är att skapa processer och kompetens som drar den fulla nyttan av ny teknik och förståelsen av mottagaren. Dagens kunder lämnar digitala spår som är möjliga att analysera och följa. Det för med sig att vi för första gången i marknadsföringens historia kan börja mäta mot riktiga affärsresultat istället för indikativa kommunikationsresultat. Det kräver en lärande organisation med ett fokus på att skapa konkreta affärsresultat i mycket större utsträckning än tidigare.

Vi har paketerat all vår kunskap i vårt koncept Digital Marketing Center™.

Du väljer själv om du vill outsourca ett team av oss eller om du vill utveckla din egen organisation.

1
2
3
4
5
6

DMC™ – Världsledande metodik för att utveckla den moderna marknadsavdelningen

DMC CONSULTING
Utveckla er egen organisation.

Om ni vill genomföra DMC med egna interna resurser så hjälper vi dig med konsulttjänster för hela eller delar av DMC metodiken.  Våra konsulter coachar och  guidar dig steg för steg hur man implementerar en kundcentrisk och datadriven marknadsföring.

DMC OUTSOURCING
Hyr in ett team i 6-24 månader

Det här är naturligtvis det snabbaste och enklaste sättet att outsourca helt eller delvis. Customersonly har erfarenhet från att driva en avancerad data driven kunddialog i flera länder och till hundratusentals kunder samtidigt.

Erbjudande: DMC Intelligenta kundprogram

Virtuella assistenter eller sk bots är tjänster som drivs av förprogrammerade regler eller artificiell intelligens som hjälper dina kunder. Virtuella assistenter och bots blir nu normen för att utföra kritiska samtal med kunder.
Ny media kräver nya typer av innehåll. Innehåll som kunder inte bara gillar utan även för dem framåt i kundresan. Vi har redan passerat långt bortom förenklade säljtrattar och ser kundinteraktioner som ett pågående flöde av rätt innehåll i rätt tid som vi mäter kontinuerligt.
Leverans: Färdiga automatiserade kundprogram

Erbjudande: DMC Dashboard – Analys och KPI:er

Att skapa DMC dashboard är en av de viktigaste aktiviteterna.Vi identifierar rätta KPI:er och ser till att du har rätt analysverktyg för att mäta och följa upp affärsresultat i så nära realtid som möjligt. Vi genomför en analys på kunddata där vi kombinerar försäljning, digital trafik, beteenden i alla kanaler och kundattityder för att nå fram till en djuplodande affärsanalys. 
Leverans: En dashboard som mäter ROI och kundvärde

Erbjudande: DMC Content – Innehållsmarknadsföring

Ny media kräver nya typer av innehåll. Innehåll som kunder inte bara gillar utan även för dem framåt i kundresan. Vi har redan passerat långt bortom förenklade säljtrattar och ser kundinteraktioner som ett pågående flöde av rätt innehåll i rätt tid som vi mäter kontinuerligt.
Leverans: Vi säkerställer leverantörer och processer för en effektiv innehållsmarknadsföring.

Erbjudande  – DMC Crowdsourcing – din virtuella organisation

För att skapa resultat av datadriven marknadsföring krävs en helt ny leveransapparat. Ingen reklambyrå eller marknadsavdelning kan leverera de tjänster som krävs för att lyckas. Därför är det nödvändigt att använda crowdsourcing för att skapa optimala team som löser uppgifterna på bästa sätt. Frilansekonomin och algoritmstyrd, automatiserad marknadsföring betyder en sak: Framtidens byrå är en virtuell organisation som anpassas för att marknadsföringens utmaningar.
Leverans: Vi ger er verktyg och processer för att bygga er virtuella byråorganisation

Erbjudande: DMC organisation – utvecklar ny kompetens

Idag sker en enorm förflyttning av kompetens från byråbranschen till marknadsavdelningen. Inhousebyråer är snart normen men det är i denna explosiva utveckling en mycket farlig strategi där marknadsavdelningen får en lägre produktivitet till följd av fel kompetensmix.  DMC innebär helt nya roller på marknadsavdelningen och en omfattande utbildningsprogram för att bli en lärande organisation.
Leverans: Vi utbildar och rekryterar rätt personal till ert Digital Marketing Center. 

Erbjudande: DMC Strategi – Kundstrategier som ger bättre kundupplevelser

Många känner oro inför vad framtidens marknadsföring kommer att innebära. Därför börjar vi ofta att arbeta fram och visualisera vad den nya marknadsföringen innebär för kunderna, personal och leverantörer.
Leverans: Vårt strategiarbete hjälper er att förstå och visualisera en framtid för att automatisera och skapa en mer engagerande kundresa och ger er affärsresultat.

Erbjudande: DMC Teknik – Vi stödjer IT för att snabbt skapa ett fungerande ecosystem

CDP – Customer Data Plattform – Marknadsavdelningens egen databas som gör det möjligt att analysera och genomföra en datadriven dialog samt underlättar att använda nya applikationer.
APPS – Ert val av applikationer för att planera, exekvera och analysera alla marknadsaktiviteter kallas på svengelska en marketing stack. Det finns idag över 5000 verktyg och leverantörer i det här segmentet och tillkomsten av nya visar inga tecken på konsolidering eller att sakta ned. Vi hjälper dig att välja komponenter som är anpassade efter era behov.
GDPR – Samtyckandeprogram genom att automatisera  processer och investera i att inhämta samtycke. Översyn av behandling och anonymisering av personuppgifter. Ompaketering av serviceerbjudanden för att utnyttja insamlade data om slutkundens behov på ett värdeskapande sätt.

Leverans Quick Start:  Vi säkerställer att marknadsavdelningen inom 3 månader har en fungerande infrastruktur för den moderna marknadsföringen.