Ecommerce

ECommerce

I takt med att e-handeln växer i bransch efter bransch ökar behovet dramatiskt av kompetens inom e-handel och marknadsföring l. Den tekniska utvecklingen är dramatisk av verktyg som underlättar personifiering och effektivare kundresor. För att bli en bra marknadsförare krävs både strategisk och taktisk kunskap i hur man driver marknadsföring och försäljning på ett effektivt sätt.