Brand Management

Brand MAnagement

Vill du utveckla dina kunskaper att marknadsföra och bygga varumärken? Varumärkesbyggande är ett strategiskt och långsiktigt arbete. Varumärkets syfte är att kunna identifiera och särskilja ett bolag/produkt. Här samlar vi kurser där du kan skaffa dig alla färdigheter du behöver för analysera varumärkets styrkor och svagheter, ta fram en praktiskt användbar varumärkesplattform och bygga starka varumärken