Högkonjunktur och försäljningsrekord. Då finns väl inga problem för marknadsavdelningen, eller? Tvärtom, situationen är akut! När man skrapar på ytan står digitaliseringen av marknadsavdelningen och stampar.

Konsumenten är mycket mer digitaliserad än ditt företag

Just nu pratar alla om att digitalisera marknadsföringen. Även VD prioriterar frågan. Varför? Jo, därför att konsumenten har redan digitaliserat sin köpresa oavsett bransch och det är uppenbart att företagen har extremt svårt att hinna med att anpassa sig till det förändrade kundbeteendet.

En marknadsföringen att dö för…

Konsumenten lever sina liv genom sina smartphones och är ständigt tillgängliga. Kommunikation är inte endast uppbyggd av kampanjer utan ständig dialog baserat på var kunden befinner sig. Kommunikation sker inte längre till en anonym marknad utan till identifierade individer. Företag kan använda sina egna kanaler för att prata med sina kunder till mycket lägre kostnad. Teknik gör det möjligt att automatisera och personifiera till tjänster och information som kunderna älskar. Varumärken byggs av vad dina kunder säger på nätet och anställdas engagemang i sociala media. En fantastisk framtid för marknadsföringen.

…eller en marknadsföring som dödar en?

Men verkligheten är en annan. Kundupplevelsen är oförändrad, oengagerad och osynlig. Att flytta mediabudgeten till digitala kanaler skapar nya problem. Klickfrekvensen i Sverige på display ligger idag på 0,08%*. Re-targetingannonsering retar konsumenterna till den grad att de blockar annonser helt och hållet. 31% av oss svenskar använder Adblockers. Digitala annonsbedrägerier är så omfattande att man beräknar att annonser för ett värde av 60 miljarder kronor* aldrig visas för en människa (USA). Produktionen av innehåll växer så explosionsartat att kostnaden för att bli sedd skenar. Kundkorgar med helt enorma köpvärden överges dagligen. Ett närmast oöverskådligt utbud av 3000 teknikleverantörer inom Marketing Tech gör det svårt att välja rätt teknik. IT avdelningen har en backlogg som hindrar utvecklingen. Ingen vill ansvara för data. Bristen och svårigheten att hitta kompetens är uppenbar. En dystopisk framtid för marknadsföringen.

Det kan få vem som helst att bli handlingsförlamad

Inte underligt att digitaliseringen av marknadsavdelningen står och och stampar. För att dra nyttan av alla nya tekniska möjligheter och avfärda alla floskler krävs en tydlig vision och plan samt ett brett nätverk av kompetens för att genomföra. Självklart ska företaget äga sin digitalisering, men vi ser att många företag tar på sig alldeles för många uppgifter. När lågkonjunkturen kommer (och den kommer) är det extremt viktigt att företag hunnit ställa om sin marknadsföring till ett fungerande digitalt ekosystem vilket innefattar ett modernt och kostnadseffektivt nätverk av leverantörer.

Att skapa och coacha en virtuell marknadsorganisation

Konceptet med en huvudbyrå överges i allt större grad och ersätts av ett ny typ av “virtuell” organisation. Den virtuella marknadsorganisationen förändras från några få stora leverantörer till många små. Med 3000 tekniklösningar inom Marketing Tech är det omöjligt att inte arbeta med specialister. Gigekonomin och tjänster som Fiverrskapar helt nya möjligheter att köpa produktion. Att attrahera och coacha detta nätverk och få det att arbeta som ett team är en extremt stor utmaning för varje marknadschef och en av de viktigaste uppgifterna för att lyckas med digitaliseringen.

PS. Marknadschefens egen digitala coach

Vi försöker dra vårt strå till stacken genom att utveckla nya tjänster. Marknadschefer behöver själva en egen coach för att frigöra kraften hos sig själva, sin organisation och det nya leverantörsnätverket. Vår senaste tjänst “Digital Coach”, ger marknadschefer stöd on-line med sitt förändringsarbete till en fast månadskostnad. Digital Coaching är inte goda råd, bra tips eller färdiga lösningar utan möjligheten att se och uppnå målen med att digitalisera marknadsavdelningen. Klicka här om du vill veta mer!

* 0,08 CTR Display media , Double Click Rich Media Gallery

* 31% använder adblockers i Sverige, Annonsörsförerningen

* Advertisers will lose $7.2 billion globally to bots in 2016 – Association of National Advertisers