Event Marketing

Event marketing

Vi erbjuder kurser som utvecklar din kompetens inom event marketing. I en alltmer digitaliserad värld blir live mötet ansikte mot ansikte viktigare än någonsin. Behovet av att träffa människor efter pandemin är enormt. Utvecklingen av event marketing drivs även den av teknikutvecklingen. Personifiering är kanske det viktigaste verktyget då det gäller att kommunicera före, under och efter ett event. Data möjliggör inte bara personifiering utan ger företag möjligheten att följa eventet  realtid, och möjligheten att vidta åtgärder för att göra omedelbara förbättringar.