Finansbranschen står idag inför ett paradigmskifte utan dess like. Inom 10 år kommer branschen att vara förändrad och ha så många nya spelare så att det är svårt att föreställa sig..

Orsaken ?

Som många andra gånger i historien är det teknikutvecklingen som ligger bakom. Andra drivkrafter som påverkar är givetvis regelverksförändringarna (som intuitivt borde motverka utvecklingen eftersom det kräver fler resurser att dra igång nya verksamheter), prispressen inom branschen och ökat transparenskrav från media och konsumenter.

Den stora drivkraften är dock teknikutvecklingen, eller digitaliseringen om man så vill. Den möjliggör för nya Fintech-aktörer att komma in på marknaden. Där många befintliga aktörer ser hinder ser dom möjligheter att komma in på en synnerligen lönsam marknad. Genom tillämpning av ny teknik kommer de ta stora delar av kakan med nya affärsmodeller. Det är inte en fråga om det sker, utan när det sker och hur stor del av kakan som ”försvinner”.

Som vi konstaterade i vårt förra blogginlägg så är de bolag som digitaliserar sig 10X effektivare och har 3X högre tillväxt enligt forskning från EU. Likaså konstaterade vi att digitalisering av marknadsavdelning möjliggör en dialog med samtliga kunder.

Så vad skall man som befintlig aktör inom finansbranschen göra, tillämpa en mjölkningsstrategi och invänta ”slutet” ?

Nej, man behöver börja sin egen digitaliseringsresa. Tillsammans med ett hälsosamt ifrågasättande av sin befintliga affärsmodell och med utgångspunkt i mervärde för kund finns även svaret på prispressen, transparens och regelverksutmaningen. Alla dessa utmaningar kräver nämligen ett 10X3X tänk.

Kommer det att vara lätt att genomföra? Nej, det kommer i slutändan att kräva en omställning av befintliga processer, det kommer att krävas nya kompetenser och en förmåga att jobba med flera projekt samtidigt. Det går inte att lägga ner den befintliga verksamheten utan det krävs en kontinuerlig leverans i den för att behålla kunder och möjliggöra omställningen till det nya.

Hur gör man då ?

Som i alla stora projekt ligger nyckeln i att ”stycka upp elefanten” och ta första steget. Nu pratar jag i egen sak, men det kommer också krävas i de allra flest fall att man vågar ta hjälp utifrån.

Teknik gör det möjligt att automatisera och personifiera tjänster och information som kunderna älskar.

Konsumenten lever sina liv genom sina smartphones och är ständigt tillgängliga. Kommunikation sker inte längre till en anonym marknad utan till identifierade individer.  Marknadsföringen är inte längre byggd på kampanjer utan är en ständig dialog med kunden. Företag kan använda egna digitala kanaler och samtidigt öka frekvensen till en mycket lägre kostnad.  Data är den nya hårdvalutan.

Vill du ha konkreta tips på hur du börjar resan och effektiviserar och digitaliserar vardagliga aktiviteter för att få resultat och frigöra resurser så hittar du det här.

Exempel på aktiviteter:

  • Rätt människor på våra events.
  • Nyhetsbrev, vilka läser och vad ger det för affärer ?
  • Sociala medier, varför får vi inte bättre resultat ?

Customersonly är ett av Sveriges mest erfarna bolag inom Marketing Tech och erbjuder marknadsavdelningen att utveckla rätt teknik, definiera kundresan och ta fram effektiva processer. Vi utbildar också personalen så att de har möjlighet att driva framtidens marknadsavdelning. Lösningen på lång sikt handlar om att digitalisera och automatisera sin marknadsavdelning, ta fram en tydlig kommunikationsplan med kundresan i fokus och framförallt: Våga prova!

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.