Do you know what the secret of digital marketing is?

Vill du veta den största hemligheten för att digitalisera marknadsavdelningen?

Jag fastnade framför en gammal repris av filmen City Slickers där kofösaren Curly säger till huvudrollskaraktären som spelas av Billy Crystal:

Curly: Do you know what the secret of life is? [holds up one finger]
Curly: This.
Mitch: Your finger?
Curly: One thing. Just one thing. You stick to that and the rest don’t mean shit.
Mitch: But, what is the “one thing?”
Curly: [smiles] That’s what *you* have to find out.

Fast forward… Jag tänkte berätta vad jag upplever är denna “one thing” för att digitalisera marknadsavdelningen. Jag har förmånen att få kika in bakom kulisserna hos ett antal stora marknadsavdelningar när vi bygger Digital Marketing Centers™ som är ett ett högteknologiskt nav i nya marknadsavdelningar med ett kundfokuserat synsätt, ny teknik, nya processer och nya roller. Det finns många vägar för marknadschefen att nå sitt mål till en ny effektivare marknadsavdelning, men hemligheten är den smala vägen. Jag är inte religiös, men låt mig citera Jesus:

“Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.”

Den smala vägen och “this one thing” är den identifierade konsumenten. Tjänster som Netflix och Spotify visar med all tydlighet nyttan med den inloggade/identifierade konsumenten.

Idag när konsumenten lämnar efter sig ett digitalt avtryck i allt hon gör, ger det företag och marknadsförare möjlighet att bygga digitala identiteter.

Digitala identiteter eller personifiering är den stora killerappen i marknadsavdelningen.  Ovärderligt för företaget, men lika efterfrågat av konsumenten i form av personifierade tjänster, bekväm betalning och enklare vardag. Om du undrar varför Facebook, Linkedin och Google erbjuder trejepartsinloggning så är det bara för att skapa bättre data om oss användare, företag, produkter och våra relationer. Bäst data vinner. Så enkelt är det. Men det har mycket mer genomgripande konsekvenser än så. Den identifierade konsumenten medför att du måste utveckla dina egna kanaler och låta varumärket byggas av dina kunder.

Den breda vägen är att digitalisera massmarknadsföringens modell. Ska inte gå in på vad som är dålig digital marknadsföring idag, men vi ser det överallt där konsumenten blir mer eller mindre lurad att exponeras för mer eller mindre förtäckta reklambudskap. Inte konstigt att annonsbedrägerier växt till ett sådant enormt problem där hälften av alla klick är “fraud”, men jag är positiv att det moderna mediaföretaget kommer att utveckla nya annonstjänster som inte stör användarupplevelsen utan ger mervärde till den digitala kundupplevelsen.

All reklam kommer att bli digital och med en egen digital identitet är vi ständigt identifierade på gott och ont. En konsekvens av det är att våra identiteter blir värdefulla och kan både stjälas och missbrukas. Personlig integritet blir en bristvara. Säkerhet och integritetsskydd blir helt avgörande.

Så här långt är det kanske att slå in öppna dörrar, men det är först när man börjar det digitala hantverket som många marknadsavdelningar stöter på problem. Låt oss börja med något så fundamentalt som digitala identiteter. Har ni en strategi och plan att skapa bättre data om kunder och leads? Finns det ansvar och budget? Otroligt nog finns detta inte på plats hos en majoritet av de kunder vi möter. Trots att alla är helt medvetna om betydelsen av kunddata är det fortfarande något som “någon annan” borde göra.
Marknadschefens förmåga att förstå och ta konsekvenserna av “den identifierade konsumenten” är avgörande för att kunna dra den fulla nyttan av digitaliseringen av marknadsavdelningen.