Bättre kundupplevelser genom

Intelligenta kundprogram™

Intelligenta kundprogram™ är automatiserade program för att utveckla bättre kundupplevelser. Det hjälper era kunder och effektiviserar  kunddialogen. Programmen anpassas till dina kunders behov och kan automatiseras i olika grad. Som kund hos Customersonly så tar vi helt ansvar för hela processen med design, automatiseringslösning och innehåll. När programmet är i produktion hjälper vi dig till en fast månadskostnad att optimera programmens effektivitet och löpande utveckling.

Prenumerationstjänst för kundprogram

Optimering

Vi optimerar befintliga program för maximal effekt baserat på data från riktiga kundinteraktioner.

Dashboard

Se hur väl dina program fungerar och få tillgång till information som du kan agera på utan att behöva vänta i dagar eller veckor.

Marketing stack

Vi söker fram nya verktyg för att förenkla internt och skapa en bättre upplevelse för kund, ofta till ett lägre pris.

Månadavstämning med Digital Coach

Vi gör en gemensam avstämning av programmens effektivitet och en plan för att förbättra dem (max 2 tim / mån).

Jag vill veta mer om en dashboard för all min kundkommunikation

Möjligheten att automatisera skapar en explosion av bots och virtuella assistenter. Många är inriktade på de utopiska möjligheterna som finns i framtiden. Vi fokuserar istället på att redan idag skapa kostnadseffektiva intelligenta kundprogram™. Du väljer själv hur avancerat program du vill utveckla. Varje program finns i olika nivåer från enkla script till mycket avancerade med maskinlärande och A.I. Börja effektivisera din kunddialog idag. Nedan några standardprogram.

Välkomstprogram

Hur möter du dina nya kunder idag ? Vi tycker att nya kunder bör bli behandlade som kungligheter. Här skapar vi program som ger dem ett personligt välkomnande med relevant innehåll i samtliga kanaler som de vill mötas i. Välkomstprogrammet kan vara både tidsstyrt och/eller beteendestyrt beroende på din och dina kunders preferens. Inom ramen för välkomstprogrammet startas även andra program som ytterligare steg i kundresan.

Selektering

Primärt befintliga kunder, men även engagerade prospekts kan vara aktuella. Kan i vissa fall passa väldigt bra med merförsäljningprogrammet.

Kanaler

Egna kanaler som web och email, men även socialt och YouTube är vanligt.

Innehåll

Material som bekräftar köpet och visar användning i praktiken. Ska förmedla en känsla av att vi är glada att ha fått in dig som kund utan att överdriva.

Nyckeltal

Engagement

Soft conversion

Förhindra avhopp

En stor del av värdet i bolaget byggs på att behålla kunderna så länge som möjligt. Kostnaden för att få in en kund är oftast väldigt hög jämfört med att behålla och utveckla befintliga kunder. Därför vill vi minska avhopp (churn) så mycket som möjligt. Det gör vi genom att bygga program som utgår från det vi lärt oss om vad som indikerar att en kund på väg att lämna oss. Vi följer och mäter var kunderna befinner sig genom engagemangsscoring och beteende i mötet (eller bristen på ) med oss i våra digitala kanaler. I den mån våra vanliga program inte aktiverar kunden triggar vi här igång nya där vi tex kan låta medarbetare ringa upp kunderna eller vi skapar ett specifikt mail och erbjudande.

Selektering

Vi har den data vi behöver i vår kunddatabas med kundens alla interaktioner och avsaknad av dessa. Vi har en separat scoringmodell som dynamiskt identifierar dessa och aktiverar åtgärdprogram per automatik.

Kanaler

Egna: Web, Blog, Email, SMS
Socialt: Organiskt på LinkedIn, Twitter, Facebook
Betalt: Annonser (Google, LinkedIn, Facebook, Twitter)

Innehåll

Beroende på bakomliggande orsak (lågt engagemang, många kundärenden etc), skapar vi innehåll som förklarar kundvärdet i det sammanhang som kunden befinner sig. Materialet återanvänds i olika format för olika kanaler.

Nyckeltal

Customer Churn Rate

Monthly Recurring Revenue Cancel/Churn

Winback Rate

Leadbot – Merförsäljning

Vi tar fram program specifikt designade för att öka merförsäljningen gentemot våra befintliga kunder. Baserat på var de befinner sig i sin kundresa och vilka  produkter och tjänster de använder så  föreslår vi nya eller utökade produkter eller tjänster.

Selektering

Kunddatabas med kundens alla interaktioner och orderhistorik tillsammans med en korsförsäljningsmodell som vi analyserat fram, väljer vi ut rätt segment att bearbeta med olika produkter och tjänster.

Kanaler

Egna: Web, Blog, Email, SMS
Socialt: Organiskt på LinkedIn, Twitter, Facebook
Betalt: Annonser (Google, LinkedIn, Facebook, Twitter)

Innehåll

Vi skapar innehåll som passar för respektive korsförsäljningsmodell. För de som köpt Produkt A, producerar vi instruktioner för hur Produkt B passar ihop och ger ett mervärde.

Nyckeltal

% of cross-sell/up-sell opportunities

Cross-sell rate

Up-Sell rate

Lojalitet

Word of mouth är ett kraftfullt verktyg i marknadsföringen och internet har skapat möjligheter till spridning som tidigare saknats. Isället för att en supernöjd kund berättar för sina närmaste vänner kan de nu istället ladda upp en Facebook post, Tweeta eller recensera produkten för att nå extremt många fler på bara några sekunder. Vi skapar program som identifierar, skapar och uppmuntrar ambassadörer. För att underlätta hanteringen så implementerar vi ett eller flera verktyg för ambassadörskap.

Selektering

Primärt befintliga kunder, men även engagerade prospekts kan vara aktuella. Urval i egna kunddatabasen.

Kanaler

Egna kanaler där vi sätter upp bla communities och olika verktyg för ambassadörskap.

Innehåll

Communities, recensioner, forum, co-creation

Nyckeltal

Customer Lifetime Value
Amplification
Shares
Referrals/Inbound links
Return visits

Kunskap

Program som bygger kundens kunskap om våra produkter och tjänster.  Hur man använder dem, varför det fungerar på ett visst sätt, tips och tips mm. Handlar om att bygga varumärke och skapa förtroende för oss som bolag. Indirekt skapar det lojalitet och merförsäljning. Är också inriktat på att få kunden att dela med sig av de insikter och kunskaper de skaffar sig.

Selektering

Primärt befintliga kunder, men även engagerade prospekts kan vara aktuella. Urval i egna kunddatabasen samt custom audiences för vissa kommersiella kanaler.

Kanaler

Egna kanaler som web och email, men även socialt och YouTube är vanligt.

Innehåll

Videos, FAQ, fallstudier för olika branscher, referenser, interaktiva utbildningar (LMS).

Nyckeltal

Engagement

Pass/Fail rate

Test score

Training completion

Attendance rate

Average time to completion

Upplevelse

Program som ger kunden individuell information och en positiv upplevelse av alla arrangemang och andra aktiviteter som bolaget gör baserat på vilket engagemangsscore som kunden har. Målet är att öka kundens engagemang med bolaget och varumärket.

Selektering

Vi har den data vi behöver i vår kunddatabas med kundens alla interaktioner och avsaknad av dessa. Vi har en separat scoringmodell som dynamiskt identifierar dessa och aktiverar åtgärdprogram per automatik.

Kanaler

Egna: Web, Blog, Email, SMS
Socialt: Organiskt på LinkedIn, Twitter, Facebook
Betalt: Annonser (Google, LinkedIn, Facebook, Twitter)

Innehåll

Beroende på bakomliggande orsak (lågt engagemang, många kundärenden etc), skapar vi innehåll som förklarar kundvärdet i det sammanhang som kunden befinner sig. Materialet återanvänds i olika format för olika kanaler.

Nyckeltal

Engagement

Customer Churn Rate

Monthly Recurring Revenue Cancel/Churn

Winback Rate

Värde

Program specifikt designade för att kunden skall bli påmind om nyttan med sitt köp och att vi är ett attraktivt bolag att vara kund hos. Vi skapar program som fokuserar på att kommunicera det specifika värdet och nyttan med deras köp samt berättar om kunder som köpt samma sak och deras positiva upplevelse. Programmet kopplar vi till de naturliga touchpoints som vi har med kunden för att undvika att vi överkommunicerar.

Selektering

Primärt befintliga kunder, men även engagerade prospekts kan vara aktuella. Urval i egna kunddatabasen samt custom audiences för vissa kommersiella kanaler.

Kanaler

Egna kanaler som web och email, men även socialt och YouTube är vanligt.

Innehåll

Utbildningsmaterial i hur man använder produkt och tjänst på bästa sätt.

Nyckeltal

Engagement

Soft conversion