• Investera i ett ekosystem som utmanar hela reklambranschen.

Vad har Customersonly gemensamt med Facebook och Uber?

Världens största taxibolag, Uber, äger inga bilar.
Världens mest populära medieföretag, Facebook, skapar inget innehåll.
Världens mest värdefulla butik, Alibaba, har inget eget lager.
Världens största hotellföretag, AirBnB, äger inga fastigheter.
Vår vision: Nordens ledande kommunikationsbyrå har inga anställda konsulter.

Varför investera i Customersonly?

 • Stora marknadsavdelningar har enorma behov av ny teknik och ny kompetens.
 • Vår affärsmodell är ett värdeskapande ekosystem som revolutionerar kommunikationsbranschen. Modellen bygger på att vara konsult- och teknikmäklare till Sveriges 1000 största varumärken, men utan egna anställda konsulter.
 • Nu realiseras en tillväxtstrategi baserad på en affärsmodell som bygger på noll egna anställda konsulter, samt högteknologiska verktyg för marketing operations. Detta skapar skalbarhet, en slimmad organisation samt en internationellt förberedd plattform.
 • Vårt mål är att inom 5 år omsätta 1 miljard kronor och ha cirka 1000 personer att förmedla med stabil lönsamhet.
 • I Sverige finns i dag cirka 30 000 människor som arbetar med kommunikation i en mycket fragmentiserad bransch bestående av 20 000 bolag.
 • Produktionskostnader inom reklambranschen omsatte 2017 cirka 20 miljarder kronor. Under samma år uppgick de totala reklaminvesteringarna i Sverige till cirka 78 miljarder kronor vilket innebär en ökning på 5,5 procent jämfört med 2016.
 • Customersonly har under flera år, som specialister inom Marketing Tech och Marketing Operations, arbetat med många världsledande varumärken och utvecklat The Only Way – en världsledande verktygslåda för att effektivisera kommunikationsarbete.
 • The Only Way är ett ekosystem som administreras via en app som använder artificiell intelligens och maskininlärning för att hjälpa marknadschefen att öka sin yttre och inre effektivitet.
 • Bolaget ska gå från att vara en svensk aktör med nordisk ambition till en nordisk aktör med europeisk ambition.
 • Customersonly rekryterar nu toppkrafter till både management-team och styrelse.
 • Customersonly går nu ut i en A-runda med målsättningen att söka 30 miljoner kronor för att realisera tillväxten samt vidareutveckla plattformsapplikationen The Only Way.

Kontakta oss

Send us mail

Vi agerar mellanhand mellan företag som behöver kommunikationstjänster och konsultföretagen som erbjuder dem.
Vi är avtalspart till både uppdragsgivare och konsult och sköter, mot en avgift som är transparent, all administration kring uppdraget.”