Översikt

Plats:
Företag: SwCG Swedish Consulting Group
Anställningsform:Undefined
Länk: https://se.indeed.com/viewjob?jk=2590e6dc3a54edc5
Kontakta:
Sista ansökningsdag:

Om tjänsten

Publicerad: 2022-11-03 Uppdragsbeskrivning: Varje dag reser 300 000 människor med Skånetrafiken. Vi arbetar hårt för att göra vår trafik attraktiv och få fler att resa hållbart. En viktig pusselbit i att bli punktligare och effektivare är hur vi hanterar och analyserar vår data. Skånetrafikens Analysplattform lagrar data från olika källor i ett data warehouse och presenterar sedan information via BI applikationer mot användaren. Skånetrafiken har därför behov av kompetens inom Data Warehouse (DW) och Business Intelligence (BI) för att ha bra framdrift för att tillgodose verksamhetens krav och önskemål. Analysplattform är den samlande benämningen på Skånetrafikens Data Warehouse (DW) och Business Intelligence (BI), samt dess infrastruktur, applikationer, processer och metoder. Skånetrafikens DW är byggt på en MS SQL-server miljö. Eftersom Skånetrafiken genererar mängder med data, och ny teknik och nya imformationskällor uppstår ständigt inom Skånetrafiken, är Analysplattformen starkt beroende av en stabil grund och ett team av erfarna konsulter. För att klara analysplattformens utvecklings- och förvaltningsbehov behövs en roll som stödjer Skånetrafikens utveckling med hjälp av Machine Learning och BI. Skånetrafiken har ett behov av att arbeta med prediktiva analyser, machine learning och artificiell intelligens. Vi letar efter en lagspelare som genom dialog med beställaren kan ta fram nya kreativa lösningar på hur vi bäst analyserar Skånetrafikens data. Önskad roll: Data Scientist Konsulten ska driva Skånetrafiken till att vara innovativa, nytänkande och kreativa kring hur vi arbetar med vår data. Konsulten ska kunna genomföra utbildning för Skånetrafikens personal på rätt nivå för valt tillfälle. Konsulten ska kunna tipsa om nya tekniker eller nya verktyg som är bra för Skånetrafikens verksamhet. Konsulten ska ha förståelse kring Skånetrafikens verksamhet. I uppdraget ingår kompetensöverföring till av kunden angiven personal och dokumentation av genomfört uppdrag och testerna. Uppdragen är färdig när användarmanual, testmanus och testresultaten, är levererad med BI applikationen. Önskad kompetens: Data Scientist Konsulten borde ha en Machine Learning och BI kompetens, eller magisterexamen i något av följande områden: matematik, statistik, matematisk ingenjörsteknik, företrädesvis en doktorsexamen eller post doc. Erfarenhet av att arbeta med prediktiva analyser,machine learning, AI, Time series Analys, Probability, Statisitcs. QlikView, Qlik Sense och GeoAnalytics. Stor erfarenhet av att kunna bygga komplexa rapporter som klarar av Skånetrafikens krav på korta svarstider trots en stor mängd data att hantera. Viktigt med hög Azure kunskap, SQL kunskap, Python, Pyspark, R. Konsult skall i dialog med beställaren kunna ta fram bra lösningar. Erfarenhet av kollektivtrafiksdata är meriterande. Övrigt: Swedish Consulting Group ställer sig helhjärtat bakom EUs och Sveriges sanktioner mot Ryssland och de som omfattas av dessa. Den som svarar på anbud för att leverera via Swedish Consulting Group ger därmed egen garanti om att svarande konsultbolag ej omfattas av sanktionerna, och därtill också står bakom dessa Detaljer Startdatum: Snarast Slutdatum: 2023-12-31 Omfattning: 100% Plats: Malmö Pris: Offert (pris måste anges) Nivå: Senior Sista svarsdag: Presentation sker löpande mot kund Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan ID: 5220