Översikt

Plats: Stockholm
Företag: OKQ8
Anställningsform:Undefined
Länk: https://www.careerjet.se/jobad/se06505163e110ca2940316a8be47a805e
Kontakta:
Sista ansökningsdag:2022-10-18

Om tjänsten

Kvalifikationer Vi söker About you The desired candidate will have the following personality traits or personal characteristics: Taking ownership and strong executor Tech savvy mindset with good sense of analysis and structure Positive mindset and can-do attitude A good communicator able to talk and combine techy subjects with business value thinking Possibility to get down to nitty gritty technical details if needed, while still not losing sight of long-term objectives Visionary thinking along modern omnichannel strategies is a plus Your experience and background Should have a background of agile development with at least 5 years of development experience on the Microsoft ASP.NET stack, and at least 3 years of development experience on the Optimizely (Episerver) platform Expert-level knowledge of modern technologies and digital practices and patterns Experience and expertise in the following technologies: Optimizely Platform, Episerver Personalization and Episerver Commerce. It is not a requirement but a merit if you have a certification within Episerver/Optimizely CMS/DXP. Microsoft Azure, including Azure App Services, Azure SQL, Azure Active Directory, and Azure Virtual Machines, Continuous Deployment/Release Management with VSTS Not a prerequisite but good with highlevel knowledge of modern JavaScript frameworks (React, Angular, Vue, etc.). Deep understanding of the digital marketing capabilities of Optimizely and best practices for customization and implementation, with knowledge of the end-to-end customer experience, in past achievements showing quick delivery of value in a product stack using a robust landscape of modern SaaS products. Good presentation skills with the ability to explain technical considerations, trade-offs and recommendations to both technical and non-technical audiences Bachelor or Master’s degree in relevant disciplines is not as crucial as your expert skills within Optimizely DXP, and experience from broad DXP development based on it. We look for the right mindset and are sure you will learn the rest on the journey. Fluency in English and in one of the Nordic languages (working language is Scandinavian) Does this fit you? Apply today, the selection process will take place continuously during the period, so send in your application as soon as possible. In your application, we ask you to include your CV and personal letter. If you do not have your CV and personal letter available, you can also register an application with your LinkedIn profile. If you have questions about the position, contact the responsible recruiting manager Martin Bonde if you have questions about the process, you are welcome to contact HRBP Lea Mechaiekh, OKQ8 Scandinavia arbetar för att vara en jämställd arbetsplats med medarbetare som trivs och utvecklas och där olikheter uppmuntras. Vi vill vara ett företag som speglar samhället, med en inkluderande kultur som hjälper till att minska utanförskap och bidrar till mångfald. Vi har riktigt bra förmåner Tjänstepension och friskvårdsbidrag Lunchbidrag som betalas ut med lönen Fri läkarvård upp till högkostnadsskyddet Möjlighet till ersättning vid föräldraledighet Personalrabatt på våra stationer 3 extra klämdagar varje år, utöver semester Utbildningar via interna plattformar Fler personalerbjudanden i förmånsportalen Om företaget Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång och en förutsättning för att vi ska nå framgång som företag. Därför arbetar vi fokuserat med fyra områden för att såväl attrahera som behålla medarbetare. Modiga ledare – Vårt mål är en kultur där ledare vågar fatta beslut, delegerar ansvar och har tillit till sina kollegor. Flexibelt arbetsliv – Vi är flexibla i både tanke, handling och rörelse. Vår inställning är att vi kan arbeta var som helst och förflyttar oss när det finns behov. Familj och fritid – En sund balans mellan arbete och fritid tror vi är avgörande för såväl välmående och ett effektivare arbetsliv. Vi vill möjliggöra ett liv där familj och en aktiv fritid kan kombineras med arbete och karriär. Utveckling och talang – Utveckling på alla nivåer är en del av vår företagsstrategi. I vår värld är det en fördel att våga utmana sig själv att prova något man inte kan. Det är så vi hittar nya talanger internt.