Översikt

Plats:
Företag: TietoEVRY
Anställningsform:Undefined
Länk: https://se.indeed.com/viewjob?jk=4b32f734de8f05fa
Kontakta: ludvig.erlandsson@tietoevry.com
Sista ansökningsdag:

Om tjänsten

remote type Hybrid locations Sweden, Kalmar time type Full time job requisition id R106639 You may apply to Tietoevry by selecting Apply and fill your application details to the form. You may also Apply by using LinkedIn and populate details to your application from your LinkedIn profile. Send your application at the latest on 29.11.2022. Vill du bli en del av ett drivet team som utvecklar digitala lösningar med fokus på användarnytta? Vi på Customer Experience (CX) hjälper våra kunder att utveckla digitala lösningar som förbättrar deras verksamhet och ökar deras effektivitet. Vi tillgodoser deras behov i alla faser av en digital tjänst, från strategiarbete, förstudier, utvecklingsprojekt, support och förvaltning. Vi växer snabbt och letar nu efter en senior UX-designer som vill bli en del av vårt team i Sverige. Du kommer att spela en viktig roll i våra leveranser genom att vara den strategiska länken mellan affärsmöjligheter, teknisk innovation och användares behov. I rollen som senior UX-designer kommer du att: Vara involverad i alla faser av designprocessen i våra projekt; från user research, analys av insikter, idéskapande och konceptualisering samt leverans av design och prototyper Arbeta nära slutanvändare, kunder och utvecklare Leda och coacha våra juniora designers Skapa välgrundade och intuitiva upplevelser genom interaktionsdesign med hjälp av bland annat användarresor, skisser och prototyper Bygga långsiktiga relationer med våra kunder och leta efter möjligheter att förbättra deras lösningar Använda verktyg som Figma, Miro och en mängd andra verktyg Både arbeta med projekt internt och för våra kunders räkning Vem du är: Minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet inom UX, UI och/eller visuell design Du har en portfolio med dina senaste projekt som tydligt presenterar din kompetens och erfarenheter Erfarenhet av user research, användarresor, design av prototyper och wireframes samt visuell design för digitala lösningar inom webbutveckling och mobilutveckling Du är van vid att leda och coacha andra designers Trivs med att samarbeta med olika typer av människor och arbeta självständigt för att nå resultat Förmåga att välja de verktyg och metoder som bäst passar varje specifik situation. Goda kunskaper i svenska och engelska Vi erbjuder dig: På Tietoevry erbjuder vi dig goda karriärmöjligheter, meningsfulla projekt, en öppen kultur och en bra balans mellan arbetsliv och privatliv. Du har möjlighet att vara delaktig i att skapa framtiden i en sektor som växer och utvecklas snabbt! Vi strävar efter att bygga arbetsgrupper med stor mångfald för att ta tillvara och utveckla kompetens och nytänkande. På Tietoevry finns nätverk för att lära, dela och diskutera olika ämnen relaterade till projekt- och programhantering. Vi har en hybrid arbetsmodell som en del av vår kultur och sätt att arbeta. Låter detta som nästa steg i din karriär? Vi ser fram emot din ansökan! Bifoga ditt CV eller din LinkedIn-profil så kontaktar vi dig. Intervjuer kommer att hållas löpande, så vi uppmuntrar dig att ansöka redan idag. Om du har ytterligare frågor om rollen är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef Ludvig Erlandsson, ludvig.erlandsson@tietoevry.com Start: Enligt överenskommelse Vi utför bakgrundskontroller av alla slutkandidater. Tietoevry avböjer samtal från rekryteringsföretag. Om Tietoevry Tietoevry skapar meningsfull teknologi som bidrar till att göra världen bättre. Vi är ett ledande techbolag med lång historia och närvaro i Norden, men har även global kapacitet. Baserat på våra kärnvärden öppenhet, trovärdighet och mångfald, jobbar vi tillsammans med våra kunder – och utvecklar en digital framtid där företag, samhällen och människor kan växa. Våra 24 000 experter globalt specialiserar sig på molntjänster, data och mjukvara för tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. Tietoevry omsätter årligen cirka 3 miljarder euro och företagets aktier är noterade på NASDAQ-börsen i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs. Senior UX-designer to Tietoevry Transform Do you want to be part of a driven team that develops digital solutions with a focus on user value? At Customer Experience (CX) we help our customers develop digital solutions that improve their business and increase their efficiency. We accommodate their needs in all phases of a digital service, from strategy work, feasibility studies, development projects and maintenance. We are growing fast and are now looking for a senior UX-designer that wants to be part of our team in Sweden. You will play an important role in our deliveries by being the strategical link between business opportunities, technical innovation and user needs. In the role as Senior UX-designer, you will: Be involved in all stages of the design process within projects; from user research, idea generation, conceptualization to delivery of design and prototypes Work closely with end-users, customers and developers Lead and coach our junior designers Create data-driven and intuitive experiences through interaction design using customer journeys, sketches, wireframes and prototypes Build long-term relationships with our customers and discover future opportunities Use creative tools like Figma, Miro and many more Both work on projects inhouse and on behalf of customers Who we are looking for: At least 5+ years of relevant work experience in UX, UI and / or Visual Design A portfolio with your latest projects that presents your competences and experiences Experience of user research, user journeys, design of prototypes and wireframes as well as visual design for digital solutions such as technical products, mobile and web You are experienced in leading and coaching other designers You enjoy working with different types of people while also being able to work independently to reach results An ability to choose the tools and methods that best suit each specific situation Good knowledge of the Swedish and English languages We offer We offer you professional growth, meaningful projects, open culture and an outstanding work-life balance! We offer you and opportunity to create the future of a growing and fast developing and important sector. We believe that our organizational culture is an important part of enabling you to be successful. We provide a flexible hybrid work model as part of our culture and way of working. Finally, we also believe in curiosity and learning as a lifestyle where you need to unlearn and relearn every day as new possibilities emerge. Did we get you inspired? We look forward to your application! Please attach your CV or LinkedIn-profile and we’ll reach out to you. Interviews will be held on a continuous basis, so we encourage you to apply today. If you have any questions regarding this role, please contact hiring manager: Ludvig Erlandsson, ludvig.erlandsson@tietoevry.com We perform background checks on all final candidates. Tietoevry declines calls from recruitment companies. Tietoevry thrives with diversity, and we welcome applicants of all genders, ages, abilities, ethnicities, orientations, beliefs, and backgrounds. About Tietoevry Tietoevry creates purposeful technology that reinvents the world for good. We are a leading technology company with a strong Nordic heritage and global capabilities. Based on our core values of openness, trust and diversity, we work with our customers to develop digital futures where businesses, societies, and humanity thrive. Our 24,000 experts globally specialize in cloud, data, and software, serving thousands of enterprise and public-sector customers in more than 90 countries. Tietoevry’s annual turnover is approximately EUR 3 billion and the company’s shares are listed on the NASDAQ exchange in Helsinki and Stockholm, as well as on Oslo Børs. Familiarize yourself with what we do