Översikt

Plats: Stockholm
Företag: Hopen Internships
Anställningsform:Part Time
Länk: https://graduateland.com/en/job/50480437/14/social-media-manager-internship
Kontakta:
Sista ansökningsdag:2022-10-25

Om tjänsten

Som Social Media Manager på Hopen får du jobba med att utveckla samt genomföra sociala mediestrategier för sociala medier, över alla kanaler, för att möta företagets mål. Du kommer få testa på att använda sociala medier-analyser för att identifiera trender och möjligheter. Uppdatera på alla sociala mediekonton för företaget (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram och YouTube osv.) Några exempel på arbetsuppgifter: Skapa en innehållskalender för alla kanaler Utveckla engagerande innehåll Utveckla strategier för att öka engagemanget i alla kanaler Kommunicera med kunder i alla våra kanaler, hantera kundklagomål och ge kundservice Övervaka branschtrender och konkurrenters aktivitet på sociala mediekanaler Engagera följare genom att svara på frågor och ge feedback ___________________________________________________________________________________________________ As Social Media Manager at Hopen, you get to work with developing and implementing social media strategies for social media, across all channels, to meet the company’s goals. You will get to test using social media analytics to identify trends and opportunities. Update on all social media accounts for the company (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram and YouTube, etc.) Some examples of tasks: Create a content calendar for all channels Develop engaging content Develop strategies to increase engagement across all channels Communicate with customers in all our channels, handle customer complaints and provide customer service Monitor industry trends and competitors’ activity on social media channels Engage followers by answering questions and giving feedback