Översikt

Plats: Stockholm
Företag: Appelberg
Sista ansökningsdag:
Länk: https://se.indeed.com/viewjob?jk=cd07c0b8e86a18d7

Om tjänsten

Urval sker löpande

Appelberg söker en Social Media Manager som gärna vill jobba med flera kunder, på flera plattformar och mot flera marknader. Som Social Media Manager är din viktigaste uppgift att konceptutveckla, producera och publicera innehåll i sociala medier för våra kunders räkning. Du är både strategisk och operativ. Du har direktkontakt med kunden och stöttar projektteamet internt med specialistkompetens inom sociala kanaler. Du älskar data och kan omvandla den till effektiv kommunikation för våra kunder. Du vill agera proaktivt och utveckla kundens kommunikation för att säkerställa att vi skapar ett innehåll som ger effekt och som mottagaren älskar. Du har erfarenhet av att köpa räckvidd och är bekväm med att hantera ansenliga kampanjbudgetar åt våra kunder.

Övergripande arbetsuppgifter

 • Producera och publicera innehåll för sociala medier.

 • Kontinuerligt optimera innehållet så att önskad effekt uppnås. Dagligen anpassa och förändra innehållet baserat på realtidsmätning och givna mål.

 • Föreslå sponsring av inlägg och spridning av kundens innehåll också utanför de egna kanalerna.

 • Hantera annonsbudgetar och köpa räckvidd på ett strategiskt och effektivt sätt.

 • Hålla dialog och besvara kommentarer från kundens målgrupp.

 • Definiera nyckeltal samt vid behov hjälpa kund att sätta upp konton för analys och mätning.

 • Tolka och analysera tillgänglig data både före och efter genomförda kommunikationsinsatser.

 • Vara proaktiv och föreslå förbättringar för kund på sociala plattformar.

 • Löpande uppdatera kunden om genomförda aktiviteter och resultat. Ta fram statistik- och resultatrapporter åt kund.

 • Bidra med teknisk kunskap såväl internt som externt.

 • Följa den digitala utvecklingen med särskild tonvikt på kundens företag och bransch.

 • Ansvara för att dina projekt håller fastställd budget och tidplan.

 • Arrangera och delta i startmöten och redaktionsråd för sociala kanaler.

 • När tillfälle finns delta i säljmöten och pitcher.

Känner du att det här passar in på dig? Urval sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!

Om företaget

Med nyfikna ögon har vi på Appelberg berättat om våra uppdragsgivares världar i snart 30 år. Några av oss har ägnat dagar och nätter på fabriker för att förstå vad som gör bilar, papper, kullager och andra produkter unika. Andra har enträget intervjuat människor på banker, revisionsfirmor, intresseorganisationer eller telekomoperatörer om vad som gör just deras tjänster intressanta. Vi finns i Stockholm, men vi känner oss hemma i hela världen. Med vårt nätverk ser vi till att vi når ut internationellt med nästan alla våra projekt. Vi kommer fortsätta att på vårt lite nördiga sätt jobba för att hitta de spännande historierna. Vi kommer även i framtiden utmana och utveckla oss själva, våra processer och tjänster. Allt för att säkerställa vår mission: Att skapa relationer idag – som växer imorgon. Att skapa innehåll som verkligen har substans. Innehåll som ger resultat och som mottagaren vill ha.

Elin Sahlström | Kontaktperson