Översikt

Plats: Getinge
Företag: Getinge
Anställningsform:Undefined
Länk: https://www.careerjet.se/jobad/se323b1ff2f6ac1354f59cb00e0fcd6071
Kontakta: claes.backstrom@getinge.com|emma.paulsson@getinge.com
Sista ansökningsdag:2023-01-03

Om tjänsten

Tillsammans kan vi göra skillnad! På Getinge är vi engagerade i att hjälpa våra kunder att rädda liv och säkerställa utmärkt vård. Vi erbjuder innovativa lösningar för operationsrum, intensivvårdsenheter, steriliseringsavdelningar och för Life Science och institutioner. Ett jobb hos Getinge kommer att ger dig karriärmöjligheter som både inspirerar och utmanar. Jobba med medicintekniska produkter som räddar liv! Vill du ha en utmanande och rolig tjänst där du får jobba med användbarhet för medicintekniska produkter som räddar liv? Getinge är inne i en spännande och intensiv förändringsfas och vi förstärker nu vårt team för produkt- och interaktionsdesign inom affärsområdet Acute Care Therapies med en UX designer / Användbarhetsexpert. Tjänsten erbjuder möjligheten att jobba med användarcentrerad design tillsammans med ett framgångsrikt tvärfunktionellt team, lokalt såväl som globalt, och vara delaktig i framtagandet av medicintekniska produkter i världsklass. Få en nyckelroll i vårt designteam! Som UX-designer / Användbarhetsexpert kommer du att ingå i ett team bestående av tolv mycket engagerade och kvalificerade medarbetare inom användbarhet, design & produktinformation. Din huvuduppgift blir att ta våra medicintekniska produkter och tjänster hela vägen i vår designprocess från idé till analys, utformning, användartestning och lansering. Den här rollen är perfekt för dig som har idéer och visioner och längtar efter rätt förutsättningar för att genomföra dem. Vi söker en lösningsorienterad UX- designer / användbarhetsexpert som gillar teamwork Vi tror att du har ett särskilt intresse för användbarhet inom digitala gränssnitt och utvecklingen av medicintekniska produkter. Du stimuleras av att jobba genom hela designprocessen från tidiga användar- och konceptstudier till användartester av den färdiga produkten För att trivas hos oss behöver du: Vara intresserad av avancerad sjukvård och ha viljan att förstå den kliniska tillämpningen av våra produkter. Gilla att arbeta nära användare och sträva efter att i grunden förstå våra kunders behov. Omfattande användarstudier och utvärderingar är en naturlig del av vår produkt- och funktionsutveckling. Stimuleras av att verka i tvärfunktionella team. Projektteamen är bemannade för att ta ett helhetsansvar. Därför kommer du att jobba tillsammans med produktägare, läkare, sjuksköterskor (applikationsexperter), systemarkitekter, konstruktörer, testare m.fl. Förstå betydelsen av de myndighetskrav för patientsäkerhet som reglerar tillgången till den globala marknaden. Användbarhet är en central del i dessa krav och din roll blir därför central i produktutvecklingen. Vilja vårda och utveckla ett varumärke i världsklass där användbarhet och design räknas som ett strategiskt konkurrensmedel. Anta utmaningen att hela tiden lära nytt och aktivt bidra till fortsatt utveckling av våra produkter. Den globala konkurrensen är hård inom våra segment. Innovation och produktutveckling är därför helt avgörande. Ha en stark vilja att växa – det finns många utmanande och stimulerande uppgifter att förälska sig i. Vem är du? Du kommer att vara utvecklingsorganisationens brygga till slutanvändare och kund. Därför är det viktigt att du tydligt kommunicerar information och kunskap till både slutanvändare och till utvecklingsteamet, samt motiverar och förklarar designval. Du är analytisk och noggrann inför problemställningarna som ofta är utmanande och komplexa. Du är trygg med att bryta isär stora uppgifter i hanterbara delmoment, samtidigt som du behåller helhetssyn och överblick. Du driver självständigt användbarhetsarbetet som ett delmoment i utvecklingsprojekten. Många personer är inblandade och de beslut som tas har stor inverkan på projektets framgång. Du är prestigelös och pragmatisk – det är många viljor, krav och förhållningssätt som behöver samsas och tas tillvara i utvecklingen av vår design. Lämplig bakgrund: Master med huvudämne inom användbarhet, interaktionsdesign och/eller kognitionsvetenskap. Erfarenhet/kunskap av användbarhet för komplexa produkter och system Erfarenhet/kunskap av att tillämpa agila metoder för användarcentrerad produktutveckling Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift. Erfarenhet/kunskap från produktutveckling inom medicinteknik är önskvärt men inte ett krav. Ansökan Välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt, dock senast 2022-10-21. Du är välkommen att kontakta Claes Bäckström på claes.backstrom@getinge.com om du har frågor kring tjänsten. Vid frågor om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta Emma Paulsson, Talent Acquisition specilalist på emma.paulsson@getinge.com Om oss I Getinges spännande förändringsresa letar vi ständigt efter nya sätt att utvecklas tillsammans med våra kunder i syfte att möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvården. Inom vår verksamhet strävar vi efter mångfald, rättvisa, inkludering samt hållbarhet, med målet att vara koldioxidneutrala till 2025. Vi tycker att det är viktigt att ge våra medarbetare den flexibilitet de behöver och vi gör allt vi kan för att främja en kultur som kretsar kring lärande som en grund för deras personliga utveckling och kreativitet. För våra passionerade medarbetare är vårt varumärkeslöfte ”Passion for Life” hörnstenen i all vår verksamhet.