Översikt

Plats: Stockholm
Företag: Hopen Internships
Anställningsform:Internship
Länk: https://graduateland.com/en/job/50480435/14/wordpress-developer-internship
Kontakta:
Sista ansökningsdag:

Om tjänsten

Som WordPress-utvecklare på Hopen får du jobba med att underhålla och förbättra källkoden för WordPress-kärnan, plugins och teman. Att bygga och underhålla WordPress-webbplatser samt att vara involverad i planering, design, utveckling och testning av nya projekt. Några exempel på arbetsuppgifter: Se till att all kod är uppdaterad och fixa buggar samt göra förbättringar av både befintliga och nya funktioner. Underhåll WordPress-kärnan genom att granska pull-förfrågningar för buggar och förbättringar, ge feedback till bidragsgivare och slå samman patchar. Upprätthåll pluginkompatibilitet med WordPress Core-uppdateringar genom att kontrollera pluginkompatibilitet när en ny version av WordPress släpps. Granska temakoden för eventuella inkompatibiliteter med plugins eller WordPress Core-uppdateringar genom att kontrollera plugin-kompatibiliteten när en ny version av WordPress släpps. ___________________________________________________________________________________________________ As a WordPress developer at Hopen, you get to work on maintaining and improving the source code for the WordPress core, plugins and themes. To build and maintain WordPress websites and to be involved in planning, design, development and testing of new projects. Some examples of tasks: Make sure all code is up to date and fix bugs and make improvements to both existing and new features. Maintain the WordPress kernel by reviewing pull requests for bugs and improvements, providing feedback to contributors, and merging patches. Maintain plug-in compatibility with WordPress Core updates by checking plug-in compatibility when a new version of WordPress is released. Review the theme code for any incompatibilities with plugins or WordPress Core updates by checking the plugin compatibility when a new version of WordPress is released.