Marketing Analytics

Marketing Analytics

Lär dig utveckla och implementera innovativa analysinitiativ i din organisation. Företag investerar mer än någonsin i analys, och ändå får alldeles för få de resultat de vill ha. Många saknar den utbildning och de färdigheter som krävs för att genomföra meningsfulla analyser som ökar ROI på investeringen. Utveckla din förmåga inom data driven marknadsföring.