Marketing management

Marketing MAnagement

Att utveckla marknadsorganisationen är marknadschefens viktigaste uppgift. Men att vara marknadschef är oerhört krävande. Du måste vara en bra ledare, skapa tydliga affärsresultat, driva kompetensutvecklingen, dra den fulla nyttan av ny teknik, arbeta datadrivet, bygga framgångsrika varumärken, driva innovation och positionera dig själv i den digitala eran. Pust!   Vi erbjuder kurser för att utveckla ledarskapet och öka kompetensen inom vitala områden inom den moderna marknadsföringen.