Media Management

Media MAnagement /ADTECH

Media management handlar huvudsakligen om analys och adtech. AdTech, är ett eget teknikområde för alla de verktyg och programvara som annonsörer använder för att nå sina målgrupper och leverera och mäta digitala annonskampanjer. Utbudet av kanaler är enormt och det gäller att förstå och kunna optimera företagets annonsering i alla kanaler. Antalet verktyg för att underlätta annonseringen är väldigt stort ochvanliga AdTech-verktyg, som programmatic, är komplexa. Utveckla din förmåga att köpa och analysera utfall i alla kanaler.