fbpx

Rätt kundfokus kräver rätt investering

Marknadsförare pratar ofta om att bli mer kundfokuserade, men för att lyckas krävs att investera både tid och pengar, skriver Russel Parsons för marketingweek.com.

 

Rätt kundfokus kräver rätt investering

Vi kan nog alla vara överens om att det är kunden som är den som bestämmer, och marknadsförarna som agerar mäklare när det kommer till ett köp. Trots att det är något utav en självklarhet för alla som jobbar med marknadsföring, menar Parsons att det är ack så viktigt att bli påmind om denna naturliga synergi.

Det är svårt att komma ifrån att faktorerna för ett köp ofta baseras på en känsla hos kunden. Parsons menar trots det, att den tekniska utveckling som sker kan ligga till grund för att ompröva tanken för varför vissa kampanjer fungerar, och andra inte.

Läs mer Därför blir personaliserad marknadsföring allt viktigare

Det som behövs är en klarsynt analys över de verktyg och den teknologi som används för att skapa kundinsikt. Företag behöver också landa processerna och strukturerna som är nödvändiga för att säkerställa att det är kundens åsikter, och inte företagets egna, som får ta plats när de samlar in data.

Ingen universallösning

Efter att ha gjort en djupdykning inom de steg som behöver tas för att nå “rätt” kundfokus, ser Parsons att det är en nödvändighet att använda sig av flertalet metoder  – det finns ingen universallösning. Beteendevetenskap, experiment, etnografi, fokusgrupper, tillsammans med nyfikenhet och en smula insikt, är några utav sätten att mäta kundernas behov på.

Läs mer Framtiden är nu – här är bilbranschens utmaningar

Marknadsundersökningar minskade med 2,9% under Q2, enligt IPA’s Bellwether report över branschens investeringar, och det finns flera förklaringar till det. Antalet diagnosverktyg som idag existerar ger marknadsförare en uppsjö av alternativ, vilket resulterar i att priserna pressas. Något som ofta leder till sämre kvalitet på resultatet.

Ett exempel över hur man idag suger upp data via lättillgängliga tillvägagångssätt, är feedback-formulär. Dessa är enkla att spåra och dra ut resultat ifrån och tacksamma för företag att använda som interna KPI:er, men fullständigt värdelösa när det kommer till att förstå och förutspå kundbeteende.

Läs mer In-housing lever inte upp till förväntningarna

Stora datamängder vs rätt datamängder

Hos företag som är utrustade med förmågan att fånga in data från sina egna kunder, är det antagligen frestande att samla upp stora mänger, och ofta. Men större mängd behöver inte alltid betyda mer, och billigt är inte alltid bäst.

Jakten på kundernas åsikter för att kunna hitta rätt fokus är ett mål som varje marknadsförare borde sträva efter, skriver Parsons. Men det nås inte genom att dra tillbaka resurser eller isolera kundinsikterna genom enstaka verktyg. Detta ger snarare företagen bara en obegränsad mängd information utan verkliga försök att nå ett insiktsfullt resultat.

Det må vara dyrt, det må vara tidskrävande, men att investera i gedigen research kommer att löna sig i längden.

Låter det intressant? Vill du veta mer om hur Customersonly kan hjälpa just dig och ditt företag? Kontakta oss via formuläret, mejla eller ring enligt nedan.

Kontakta mig – jag vill veta mer!

  • Share this post