Så skriver du den perfekta briefen – 10 punkter

Briefen sammanfattar de olika delarna i projektet och gör det enklare för både kunden och det kreativa teamet att samarbeta. Den ska ge en vision, men också sätta avgränsningarna för det arbete som ska göras.

 

Så skriver du den perfekta briefen – 10 punkter

 

En kreativ brief ska vara kort, tydlig och inspirerande så att ditt kreativa team har klart för sig vad som förväntas. Den ska ge en vision, men också sätta avgränsningarna för det arbete som ska göras.

Briefen sammanfattar de olika delarna i projektet och gör det enklare för både kunden och det kreativa teamet att samarbeta. Den ideala briefen dokumenterar också partnerskapet mellan klient och byrå genom hela projektet på ett sätt som informerar och styr processen.

 

10 frågor som briefen ska svara på.

#1. Varför är projektet nödvändigt just nu?

Börja med att svara på varför. Tänk på vilka möjligheter som gör att projektet initieras just nu eller för den delen vilka utmaningar som gör att du just nu behöver ett kreativt team. Insikten kan hjälpa till att forma vad som görs, hur det görs liksom resultatet av projektet.

Berätta hur det ser det ut i omvärlden. Vad händer på marknaden? Något som händer på kundsidan som det kreativa teamet borde känna till? Eventuella möjligheter eller problem på marknaden? Vad är viktigast att säga.

#2. Vilka är målen för projektet?

Fokusera på några få övergripande mål för att hålla briefen fokuserad och projektet hanterbart. Använd gärna modellen S.M.A.R.T. (Specifikt, Mätbart, Accepterat, Tidssatt, Realistiskt). Skriv också en kortfattad redogörelse om vilken effekt annonsen ska ha på konsumenterna. Vad ska marknadsföringen få publiken att tänka, känna eller göra.

#3. Vilka är projektets parametrar?

Identifiera vad som måste ingå, och avgränsa format, överenskomna leveranser samt projektets tidslinje och budget. Vad behöver du från det kreativa laget? När behöver du det? Anger du alla detaljer för media.

#4. Vilken är den primära målgruppen?

Vilken är den primära målgruppen för projektet? Hur ser de på varumärkets produkt, service, styrkor och svagheter? Ju mer exakt och detaljerat desto bättre. Gå bortom ålder och kön för att beskriva demografi. Förklara hur publiken för närvarande tänker, känner och beter sig i förhållande till produktkategori, kundens varumärke och kundens specifika produkt eller tjänst. Finns en sekundär målgrupp?

#5. Vilka är rollerna i projektet?

Svara på vem som är ansvarig för vilka uppgifter hos kund respektive byrå. Vem godkänner längs vägen och vem behöver hållas informerad, vem bör konsulteras för godkännande löpande och vem behöver informeras om framsteg eller motgångar.

#6. Hur ska projektet särskilja företaget från dess konkurrenter?

Kunskap om marknad och konkurrenter samt hur projektet ska få produkten, tjänsten eller varumärket att sticka ut, hjälper det kreativa teamet att hitta rätt fokus. Här kan du inkludera konsumentinsikt, en beskrivning av varumärkets personlighet, positionering, insikter, villkor för erbjudande, resultatförväntningar och förstås obligatoriska element som logotyp, webbadress osv.

#7. Vad är kärnan i budskapet?

Beskriv projektets ton, budskap och uttryck runt varumärkets befintliga budskap, oavsett om målet är att identifiera ett nytt budskap eller att hitta ett nytt sätt att kommunicera det befintliga. Vilket är det mest övertygande budskapet vi kan uttrycka för att uppnå målet? Detta bör vara en enkel men konkret mening. Förklara varför konsumenten ska tro på det vi säger och varför de ska köpa.

#8. Hur ska budskapet kommuniceras?

Begränsa de olika kommunikationskanalerna (eller inte), men var noga med att både byrå och kund är överens om alla de sätt som budskapet ska marknadsföras på. Inkludera detaljerad information om förväntad media – både för initiala koncept och färdigt material.

#9. Hur utvärderas arbetet?

Att i förväg fastställa kriterierna för utvärdering kan på sikt leda till en starkare relation mellan kund och kreativt team. Försäkra dig om att det finns överenskomna mätvärden så att alla vet om målen har uppnåtts.

#10. Vad vill du att byrån ska addera?

Ge ett nytt perspektiv, ha en åsikt, komma på eller hitta en ny lösning på ett gammalt problem? Ett bra team kan utöver att leverera det kunden ber om, också komma med lösningar som du inte ens visste att du ville ha.

  • Share this post