fbpx

Den nya byråmodellen är redan här – och den är både snabbare, bättre och billigare

En miljard dollar. Så mycket har Procter&Gamble sparat in under de senaste fyra åren genom att bland annat sätta samman kreativa team med talanger från flera konkurrerande byråer. Den nya byråmodellen – är en cross-agency-modell.

P&G har startat en revolution i reklambranschen och etablerar en ny byråmodell med cross-agency-teams. Ett kundfokuserat team sammansatt av talanger från flera byråer, kompletterade med specialister. Resultatet är att P&G minskar antalet byråer från 6000 globalt till 2500 och ska minska ytterligare 50 procent. Andra bolag, som Renault och Unilever, följer efter.

För att citera Marc Pritchard, Procter&Gambles legendariske marknadschef:

 

”Vi förnyar byråmodellen för att få den bästa kreativiteten.”

 

Ingen reklambyrå eller inhousebyrå har alla de specialister som krävs för att dra full nytta av den nya marknadsföringen. Den självklara lösningen är därför att utveckla cross-agency-teams som ger den flexibilitet som krävs för att möta ständigt förändrade utmaningar – utan silotänkande och med fullständigt kundfokus.

Låt oss jämföra den nya cross-agency-modellen med den traditionella.

 

Utmaning 1: Snabbhet – och nyckelordet är anpassning

Utan ett team som kan anpassa sig till ny teknik och nya arbetssätt, realiseras inte den moderna marknadsföringen. Kampanjer måste ersättas av ett agilt och datadrivet arbetssätt för att optimera kommunikation och resultat.  

Byråer har alltid varit duktiga på att ta fram kreativa idéer och vi har den största respekt vad kreativitet kan åstadkomma. Men den traditionella byråmodellen stimulerar inte byråer att arbeta snabbare. Istället skapar den ett silotänkande och inte heller timdebiteringsmodellen motiverar till att jobba snabbare. Beställningsprocessen sker fortfarande efter vattenfallsmodellen. Att arbeta datadrivet hindras ofta av byråernas tillgång till data.

 

Slutsats:

Cross-agency-teams är en betydligt mer flexibel organisationsmodell som snabbt kan anpassas till nya behov och ny teknik. Den har färre projektledare och strateger samt kortare beslutsvägar. Avsaknad av silotänkande underlättar dramatiskt ett snabbt och agilt arbetssätt. I cross-agency-modellen integreras externa byråer med inhouse och enskilda specialister – för att skapa en organisation som blixtsnabbt kan svara på kundernas behov och beteenden. Vad som krävs är ett  oberoende ledarskap och projekt- och kommunikationsverktyg som stimulerar ett agilt arbetssätt.

 

Utmaning 2: Bättre affärsresultat – med kreativitet och data

Undersökningar visar att bättre affärsresultat (ROI) är den viktigaste utmaningen för både marknadschefer och byråchefer. Enligt uttalanden från P&G ger den nya byråmodellen positiva effekter på både kreativitet och ROI. 

Ytterst få investeringar kan mäta sig med vad ett kreativt team kan åstadkomma med ett varumärke. Men dagens marknadsföring handlar om av att med hjälp av data ge kunden rätt information vid rätt tillfälle i rätt kanal. Därför har marknadsföringsbudgeten förändrats dramatiskt och fördelas idag lika mellan byråarvoden, egen personal, media och marketing tech – detta enligt the Annual Gartner CMO Spend Survey.

 

Slutsats:

Tekniken utvecklas exponentiellt men organisationer utvecklas betydligt långsammare (MarTech’s Law).

Därför är marknadschefens viktigaste investering att skapa det optimala marknadsteamet. cross-agency-modellen är överlägsen den gamla då den bättre kan anpassas till teknikutvecklingen genom att använda specialister utanför byrån vilket i sin tur leder till att man kan dra full nytta av marketing tech.

Men allt handlar inte om teknik – cross-agency-teams ökar också utrymmet för fler kreatörer som kan stärka varumärket och öka företagets värde.

 

Utmaning 3: Billigare – lägre overhead och exakt rätt resurser

De flesta marknadschefer anser att timpriserna hos byråer måste sänkas, inte minst med tanke på att kostnaden för byrån ligger betydligt högre än inhouse. För att realisera lägre kostnader måste byrån stimuleras att jobba snabbare – samtidigt som uppdragen måste bli längre och mer stabila. 

Byråchefens primära uppgift är att säkerställa byråns lönsamhet genom att skapa kundnytta. Men det är lätt att prioritera egen lönsamhet. Istället för att knyta till sig den bästa personen för uppdraget (som inte jobbar på byrån) frestas byråchefen att belägga egen personal vilket leder till lägre kundnytta. När många byråer är inblandade skapas dessutom en enorm overhead av dubblerade roller i form av planners, strateger och projektledning.

 

Slutsats

Med ett cross-agency-team kan kostnaderna för overhead, projekt- och produktionsledning kraftigt reduceras. Eftersom ett Cross-agency-team bättre kan dra nytta av ny teknik, är det överlägset det traditionella. Dessutom – exakt rätt resurser gör marknadsföringen mer lönsam.

 

En ny byråmodell kräver ett nytt ledarskap

Flera amerikanska studier visar att av företagets toppchefer stannar marknadschefen kortast på sin post. Kraven är enorma och kompetensen som krävs för att vara marknadschef är så bred att den inte längre kan rymmas i en och samma person. Kanske är den viktigaste uppgiften att leda det nya Cross-agency-teamet? För detta krävs en ny roll – den nya byråledaren – som inte kommer från en huvudbyrå utan är neutral och agerar helt på uppdrag av kunden.

 

Ladda ner vår informativa PDF som guidar dig i hur du bygger ett cross-agency-team här! 

SÅ BYGGER DU ETT CROSS-AGENCY-TEAM

SÅ HITTAR DU DIN NYA MARKNADS-SPECIALIST

DET ÄR INTE TEKNIKEN SOM ÄR PROBLEMET – DET ÄR ATT HITTA RÄTT MÄNNISKOR

TÄNK STORT, BÖRJA SMÅTT – VI HJÄLPER DIG

En enstaka expert, ett mindre team – eller större?
Vi har tillgång till tusentals specialister – från kreatörer till utvecklare – och kan därmed hjälpa dig med allt från smått till stort.
Vet du inte i vilken ände du ska börja?
Vi hjälper dig med det också!
Kontakta oss så hjälper vi dig bygga det bästa teamet!
chrillekajsa
Christer och Kajsa, Customersonly