Igår berättade jag inledningsvis om vårt koncept Digital Marketing Center™ och för att realisera ett nytt arbetssätt arbetar vi med 5 utvecklingsområden.

A. Identifera strategiska touchpoints och definiera nya kundresan
B. Skapa och analysera affärsmässiga KPI:er och nyckeltal
C. Koppla ihop ert digitala ekosystem, skapa strategisk data och automatisera processer
D. Skapa engagerande innehåll & kommunikationsprogram
E. Skapa rätt kultur och bygga rätt team

Med åren har vi utvecklat ett antal tjänster för att det här ska gå lite enklare och billigare. Ni kanske inte behöver alla tjänster men säkerligen några. Låt mig bara väldigt kortfattat gå in på dessa.
eBook of Customer Needs
Idag har de flesta stora företag genomfört en analys av kundresan. Tillsammans med era kunder hjälper vi er att göra tydliga strategiska val över vilka ”touchpoints” som är viktigast och vilka som ska förbättras eller automatiseras.

DMC Marketing Stack – en fungerande teknisk miljö
Vi är oberoende och representerar inga teknikleverantörer utan vi ser till att skapa det vi kallar en DMC Marketing Stack är ert ett urval tekniklösningar som skapar ett fungerande digitalt eco-system för marknadsavdelningen. Vår Chief Marketing Technologist hjälper er att välja verktyg så att det passar med er systemstruktur men viktigaste är att vi ser till att det börjar fungera.

DMC Data & Automatisering – data är byggstenen
Datadriven marknadsföring bygger värde genom att engagera kunder på ett mer effektivt sätt. Därför är ny data och nya insikter själva byggnadsmaterialet till nya produkter och tjänster. Grundläggande är dock att ni blir duktiga i att identifiera era kunder och prospekt. Där brister det väldigt ofta.

DMC Dashboards – Analysen och KPI:er
Inom datadriven marknadsföring är analysen och lärandet det centrala. Med hjälp av BI och Big Data skapar vi Dashboards för prospektering respektive kunddialog. Men det räcker inte. Vi måste även systematiskt skapa hypoteser och testa oss fram till vad som verkligen förändrar beteende och attityder. Det är en stor kulturförändring.
DMC Content Grid – rätt innehåll och kommunikationsprogram till rätt affärsmål
Att skapa rätt innehåll till rätt kostnad är en stor utmaning idag. Kunderna översvämmas med innehåll som aldrig når ut man talar om ”content shock” DMC Content Grid är vår struktur för att koppla rätt program till respektive affärsmål oavsett kanal.

DMC Academy – rätt medarbetare och rätt kompetens

DMC innebär nya roller i marknadsavdelningen. Därför skräddarsyr vi ett utbildningsprogram för just din organisation. Men det är inte i skolbänken som man lär sig utan genom praktik där vi coachar era medarbetare till att skapa framgång.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.