• Skapa ditt dreamteam

  Vi har resurser från hela marknaden

Vi hjälper ledande varumärken att hitta det optimala teamet och rätt tekniklösningar – och löser behoven med resurser från hela marknaden.

Rätt team och rätt teknik – revolutionerade enkelt.

Dagens digitala marknadsföring är komplex och förändras snabbt. Det är svårt för en marknadsavdelning att leverera med egna resurser. Samtidigt är det också svårt för stora byråer att konkurrera med små snabbfotade, agila expertteam.
Framtidens byrå består därför av ”Cross Agency Functional Teams”, det vill säga team från flera byråer, utrustade med rätt verktyg som realiserar affärsmålen med din marknadsföring.

Hitta rätt personal

 • Konsultförmedling

  Enkelt och smidigt. Oavsett om det gäller kreatörer, projektledare eller systemutvecklare.  Vi hjälper dig med bästa kompetens till bästa pris.

 • Byråupphandling

  Låt oss hjälpa dig. Vi sätter upp ett ramavtal för bättre styrning och kontroll. Vi skapar korsfunktionella team med flera byråer och ökar både den yttre och inre effektiviteten.

 • Effektivisera din marknadsföring

  Få tillgång till en högteknologisk verktygslåda som skapar effektivare kommunikation och ökad inre produktivitet.

Snabbare, enklare bättre

 • Recensioner – från både konsulten och uppdragsgivaren.

  Varje uppdragsgivare och uppdragstagare recenserar varje uppdrag vilket är ett effektivt urvalskriterium för nya och förlängda kontrakt.

 • AI-baserad screening och rekrytering

  Med hjälp av AI kan vi screena 1000-tals sökande och matcha era behov med en mängd kriterier. Vi reducerar rekryteringskostnaden med upp till 70% och ökar träffsäkerheten.

 • Avtal och fakturering

  När du har valt konsult är vi avtalspart mellan både uppdragsgivare och konsult vilket förenklar fakturering och tidredovisning.

Vi hjälper dig att hitta rätt konsult eller byrå från hela marknaden.

Registrera uppdrag

3 anledningar att jobba med Customersonly.

Skapa rätt team med experter ur Nordens största nätverk för kommunikation.

Dagens digitala marknadsföring är komplex och förändras snabbt. Det är svårt för en marknadsavdelning att leverera med egna resurser. Samtidigt är det också svårt för stora byråer att konkurrera med små snabba och agila expertteam. Verkligheten har helt enkelt sprungit ifrån den gamla, kanalfokuserade byråmodellen.

Marketing Operations i världsklass.

Våra helhetskunder får tillgång till ”The Only Way” – en verktygslåda som effektiviserar din marknadsföring radikalt. Genom våra verktyg ökar du effektiviteten av dina kommunikationsinsatser. Du förbättrar din inre effektivitet genom bättre samordning och samarbete. Dessutom blir din administration enklare.

Hitta rätt teknik bland 3000 leverantörer av marketing tech.

Vi bygger Nordens största och mest kompletta databas med mer än 3000 leverantörer av marketing tech. Här kan du utvärdera rätt teknik och hitta de konsulter som kan hjälpa dig att digitalisera och automatisera din marknadsföring.

Så här funkar det.

Byråupphandling

Reklam, PR, Content, Produktion

Låt Customersonly hjälpa dig med dina byråupphandlingar. Vi sätter upp ett ramavtal för bättre styrning och kontroll.
Vi skapar korsfunktionella team med flera byråer och ökar både den yttre och inre effektiviteten.

Konsultförmedling

Frilansare, specialister, kreatörer, tekniker

Enkel och smidig konsultförmedling där det enskilda konsultbehovet står i centrum. Vi hjälper dig med bästa kompetens till bästa pris. En vanlig samarbetsform när konsultbehovet inte är så omfattande.

Teknikupphandling

Välj rätt bland 3000 leverantörer av martech

Vi hjälper dig att upphandla, utveckla och förvalta just er marketing technology stack, det vill säga det ekosystem av ny teknik som effektiviserar företagets marknadsföring. Och vi står oberoende i förhållande till alla teknikleverantörer.

1. Företagskonto

Skapa ett företagskonto.

Börja med att skapa ett uppdragsgivarkonto med hjälp av registreringsformuläret. Det kostar inget att registrera sig och du förbinder dig inte till någonting.

2.Lägg ut uppdrag

Lägg ut uppdrag

Alla uppdrag läggs ut på vår webb och vi sätter igång en matchning med vår AI-baserade matchningsfunktion.

3. Matchning

AI-baserad matchning.

Vi matchar och tar fram kandidater eller byråer baserat på dina behov. Därefter kan du själv, i lugn och ro, diskutera med dina kollegor på företaget för att göra det bästa valet.

4. Avtal

Avtalet undertecknas.

Nu är dags att underteckna ett uppdragsavtal. Customersonly är avtalspart till både ert företag och konsulten. För att underlätta undertecknandet av avtalet använder vi eSigning som signeras elektroniskt av alla parter.

5 Faktura

Vi sköter faktureringen.

Vi sköter faktureringen och du har möjligheten att följa uppdraget via din dashboard.

6. Betyg

Recensioner.

Efter ditt uppdrag får du både du och konsulten recensera arbetet. Dina betyg publiceras inte utan används av dig och din konsult/byrå för att utveckla samarbetet.

7. Fortsättning

Förlängning av uppdrag eller nya uppdrag.

I god tid innan avtalets avslutning kontaktar vi dig för att avsluta uppdraget alternativt diskutera en förlängning.