Vad är egentligen content marketing? Vi reder ut

Det är mycket prat om content marketing – men vad är det egentligen? Inte så nytt som man kan tro. Vi reder ut.

 

Att marknadsföra med innehåll – om content marketing

 

I sin enklaste form är content marketing är att i egna kanaler producera och distribuera högkvalitativ, relevant och värdefull information som får en potentiell eller en befintlig kund att gå från ord till handling.

I Sverige har vi kallat det för uppdragspublicering eller redaktionell kommunikation, det vill säga redaktionellt innehåll med en kommersiell avsändare. Tänk kundtidning till exempel. Eller en känd möbelkatalog. Har ju funnits sedan en lång tid tillbaka.

Och inom B2B har man använt sig av content marketing länge. Whitepapers och andra typer av informativa dokument, broschyrer, filmer och böcker är viktiga säljkanaler här.

Skillnaden är fler kanaler

Till nyordets försvar kan sägas att innebörden har blivit lite bredare. Att med hjälp av det dramaturgiska berättandet få ut sitt företags budskap via exempelvis rörlig bild, sociala medier eller native advertising.

Men den största skillnaden är nog att mediabruset därute är så extremt mycket större. Det är svårt som företag att bryta igenom. Dessutom har konsumenterna blivit mycket mer pålästa och krävande. Som företag är det därför nödvändigt att finnas i framför allt de digitala kanalerna långt tidigare – för att beröra och engagera befintliga såväl som nya kunder.

Men viktigt att komma ihåg är att content marketing inte är en kanal eller en plattform utan ett sätt att marknadsföra sitt varumärke.

Ska ge information som har ett värde

Content marketing ska i sin bästa form ge värdefull information till konsumenten. Och eftersom konsumenten upplever att den får något av värde, byggs varumärkeslojaliteten. Och eftersom olika innehållsformat och publiceringskanaler kan prioriteras, är det också ett bra sätt att fånga uppmärksamheten hos olika grupper.

Content marketing i sin bästa form ska ge användbar information till en målgrupp på regelbunden basis.

Etablera varumärket långt innan ett köp

Målet för ditt företag är att via content marketing etablera varumärket som en expert och därmed få kunderna att köpa från just dig när de är redo att göra ett köp. Att hamna top-of-mind när det gäller trovärdighet och relevans. För just trovärdigheten och relevansen är ytterst viktig liksom att ta sina potentiella kunder på fullaste allvar.

Content marketing är dialog och inte monolog. Det förstärker relationer och ökar försäljning med hjälp av relevant innehåll.

Alltså. Content marketing är kommersiell information i redaktionell förpackning – publicerat i kanaler som du själv kan styra över – och som dessutom uppmuntrar till någon form av önskvärd reaktion. Om inte är det ”bara” content.

  • Share this post