fbpx

Vad är ett cross-agency-team

Ett team med talanger från olika byråer tillsammans med enskilda konsulter – handplockade för just ett specifikt projekt = ett cross-agency-team. 

Vad är ett cross-agency-team?

Dagens komplexa marknadsföringslandskap kräver mer komplexa organisationer bestående av fler specialister och kreativa masterminds. I och med den snabba teknikutvecklingen krävs också ett nytt och snabbare arbetssätt.

Teamen behöver vara plattare och agila för att möta kundernas och konsumenternas behov när det gäller kommunikation och information i de olika kanalerna. Är det därför rimligt att som enskild byrå eller inhouse-team alltid kunna leverera marknadens bästa kompetens, inom alla områden, å kundens vägnar?

Nej. En lösningen kan istället vara ett cross-agency-team. Modellen tillämpas redan av exempelvis Procter & Gamble.

Läs mer Därför är ett cross-agency-team bättre 

Ny byråmodell

Ett cross-agency-team består av en ny, sammansatt gruppett slags ”bäst-i-klassen-team” från flera och olika typer av byråer, tillsammans med enskilda konsulter och specialister som plockas in vid behov. Cross-agency-teamet kan liknas vid ett korsfunktionellt team; genom att sätta samman olika kompetenser så skapas ny förståelse, nya insikter och mer kreativitet. Här blandas alltså kompetens från olika byråer, enskilda konsulter och in-house, för att tillsammans bilda en ny, modern byråmodell. 

En av de största fördelarna med ett cross-agency-team är ökad kundfokus. Teamet har gemensamma mål och ett fullständigt fokus för att skapa de bästa möjliga resultaten för uppdragsgivaren.

Vad kräver då det här nya teamet? Jo, två saker: en ny typ av ledare, och gemensamma projekt- och kommunikationsverktyg. 

Ledaren för teamet är en neutral person som helt agerar utifrån uppdragsgivarens önskemål och behov. I ett cross-agency-team är man därför inte rädd för att sätta samman talanger från rivaliserande byråer – man vill ju ha det bästa teamet.

Läs mer Därför är ett cross-agency-team snabbare

Här finns alltså rätt person på rätt plats, specifikt för uppdraget. Resultatet: överlägset bättre och lönsammare affärer, ökad produktivitet och högre ROI – en snabbare, bättre och billigare lösning. Dessutom leder detta till att byråerna utvecklas och blir bättre, vilket i sin tur leder till att ökad beläggning. Bra för alla, helt enkelt.

Till exempel:

Procter & Gamble valde nyligen att se över sina byrårelationer. P&G tog fram tre nya byråmodeller, bland annat en kallad för ”People First” – en grupp med exakt samma struktur som ett cross-agency-team. De tyckte att det tog för lång tid för den traditionella byrån att få saker gjorda och skalade därför ner till 2500 byråer globalt, istället för 6000. Totalt har hela projektet med de nya modellerna sparat P&G 1 miljard dollar de senaste fyra åren.

… istället för:

Silotänk, långa processer och avsaknad av data sätter käppar i hjulet för ett agilt arbetssätt hos många byråer. Få istället ut det mesta av byrån, genom att plocka ut de nödvändiga kompetenserna och integrera dessa med folk från externa byråer, enskilda specialister och ditt in-house-team. Ni behåller byråns kreativa förmåga, men skippar kostnaderna för overhead och överflödig projekt- och produktionsledning.

Läs mer Därför är ett cross-agency-team billigare

 

Låter det intressant? Vill du veta mer om hur Customersonly kan hjälpa just dig och ditt företag? Kontakta oss via formuläret, mejla eller ring enligt nedan.

Kontakta mig – jag vill veta mer!

  • Share this post